Blijf Groep krijgt als eerste Keurmerk Vrouwenopvang

Blijf Groep heeft als eerste vrouwenopvang-organisatie in Nederland het Keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang behaald. Een mooie prestatie waar we erg trots op zijn.

Het keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang is ontwikkeld op initiatief van de sector zelf. Doel van het keurmerk is het borgen van de kwaliteit en veiligheid van de hulpverlening in de opvang. Zodat alle cliënten in de opvang kunnen rekenen op veiligheid en kwaliteit.

Normen

Het Keurmerk stelt normen op verschillende terreinen: op de borging van de directe veiligheid, risicogestuurde veiligheid, herstel en toekomstgerichte zorg, samenwerking en de capaciteit van opvangplaatsen in acute crisissituaties (bovenregionale opvang). Zo moet een organisatie bijvoorbeeld toeleiden naar traumabehandeling als dat nodig is en is samenwerking in de keten noodzakelijk.

Aandacht voor kinderen

In de normen is veel aandacht voor de veiligheid en het welzijn van kinderen. Zo moeten opvangorganisaties zorgen voor een kindvriendelijke omgeving en moet de hulpverlening zich ook richten op de veiligheid en het herstel van kinderen. Ook moeten opvangorganisaties zich inspannen om kinderen zo min mogelijk te laten verhuizen en zo snel mogelijk naar school te laten gaan. Ook moet er bijvoorbeeld toegang tot internet zijn.

Trots

We zijn er erg trots op dat wij als Blijf Groep als eerste het keurmerk hebben behaald. Dat betekent dat onze hulpverlening en de opvang in onze locaties goed op orde zijn. Natuurlijk zijn er altijd zaken die we nog kunnen verbeteren. De cliëntenraad houdt ons scherp hierin.

Over het keurmerk

Op de site van Valente kun je meer lezen over het Keurmerk en kun je het Keurmerk downloaden.