Blijf Groep worldclass workplace

Eind 2020 heeft Effectory een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd onder de medewerkers van Blijf Groep. Inmiddels zijn de resultaten bekend. En wat blijkt? Blijf Groep mag zich een Worldclass Workplace noemen. In gewoon Nederlands Beste werkgever! Dat is natuurlijk een fantastisch resultaat!

Beste plek om te werken

Waarom zijn we zo’n goede plek om te werken? Uit het onderzoek blijkt dat onze medewerkers tevreden zijn over hun werk en Blijf Groep als organisatie, maar dat zij vooral achter de doelstellingen van Blijf Groep staan en trots zijn op het werk dat we doen. Gemiddeld scoren we op deze zaken beter dan andere organisaties in ons werkveld, dus dat maakt dat wij ons beste werkgever mogen noemen.

“We krijgen als medewerker veel vertrouwen van het management, wat maakt dat het nemen van verantwoordelijkheid over de cliënten en het werk bijna vanzelf gaat. Het is fijn dat we, doordat we verantwoordelijkheid krijgen, geen sprake isvan micro-management en we op onze ‘vingers worden gekeken.”

Bevlogen en betrokken

Uit het onderzoek blijkt dat Blijf Groep hele bevlogen én betrokken medewerkers heeft. Maar liefst 47% geeft aan bevlogen én betrokken te zijn, waarbij bevlogenheid iets zegt over het werk en betrokkenheid over de betrokkenheid bij de organisatie. Gemiddeld scoren we een 7,7 op bevlogenheid en een 8,4 op betrokkenheid. Dat zijn mooie cijfers waar we erg trots op zijn.

“We hebben het beste voort met de cliënten en proberen duurzame veiligheid te bereiken. Dit is niet makkelijk vanwege vaak ernstige problematiek. Toch doen we het, door kritisch te blijven en veel met elkaar te overleggen.”

Verbeterpunten

Natuurlijk gaat niet alles goed en zijn er verbeterpunten die we moeten oppakken. Zo geven medewerkers aan dat er verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van o.a. samenwerking en werkdruk. Hier gaan we met zijn allen aan werken de komende tijd.

Benieuwd hoe het is om te werken bij Blijf Groep?

Bekijk dan onderstaand filmpje. Hierin vertellen drie medewerkers van Blijf Groep over hun werk bij Blijf Groep.