Dagje meelopen met Veilig Thuis

Directeur-bestuurder van Blijf Groep Hanneke Bakker liep een dag mee met het crisisteam van Veilig Thuis. Ze vertelt over haar ervaringen.

“In de zomermaanden vullen de dagen zich met minder afspraken. In ieder geval in mijn functie! Dat maakte het mogelijk om een dagje mee te lopen met het crisisteam van ‘onze’ Veilig Thuis Flevoland.

De dagstart begint om 9 uur onder leiding van de Chef van de Dag met de teamleden en gedragswetenschappers. Vervolgens mag ik aanwezig zijn bij een paar MDO’s met de gedragswetenschappers. De meldingen die besproken worden liegen er niet om. Heftige zaken. Soms moet met summiere informatie toch een afweging gemaakt worden over urgentie en prioriteit. Afstemmen, bespreken, professioneel toetsen, overleg met o.a. de vertrouwensarts, en zo nodig direct op huisbezoek.

De meldingen die besproken worden, liegen er niet om. Heftige zaken!

Ik kan mee met twee huisbezoeken. De toon van de gesprekken is vriendelijk maar wel duidelijk. Er wordt ruim de tijd genomen om te luisteren, vragen te stellen, te observeren. Altijd in duo’s die elkaar aanvullen. Het tweede huisbezoek is bij een ouder echtpaar. Schrijnend hoe je na bijna zestig jaar huwelijk het niet altijd meer samen aankunt omdat dementie toeslaat en de draagkracht afneemt. 
 
Als ik terug rij naar huis kan ik niet anders dan trots zijn. Hoe mooi zou het zijn als de media ook deze kant van het werk belichten!”