Disclaimer

Het samenstellen en onderhouden van de site gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid. Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen. Blijf Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit gebruik van de informatie en adviezen op deze website.

Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid, onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie.

Verwijzing naar andere partijen

Indien op deze site wordt verwezen naar informatie of websites van andere partijen, dan is Blijf Groep niet verantwoordelijk voor de door deze partijen geboden informatie, producten of diensten.

Copyright

De informatie is eigendom van Blijf Groep en mag niet zonder schriftelijke toestemming vooraf worden overgenomen of openbaar gemaakt. Dat geldt ook voor het beeldmateriaal. Op alle foto’s, filmpjes en illustraties van deze website is auteursrecht van toepassing. Waar gebruik gemaakt is van elders verkregen informatie hebben we expliciet aan bronvermelding gedaan.