Drakentemmers: het belang van behandeling na huiselijk geweld

Blijf Groep heeft samen met Altra en de Jeugdzorgacademie het expertise-platform Drakentemmers opgericht. Een platform waar behandelaren trauma & gehechtheid na huiselijk geweld elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.

Inmiddels zijn we een jaar bezig en zijn er al meer dan 100 Drakentemmers actief. Behandelaren die zich (verder) willen specialiseren in de behandeling van kinderen en volwassenen die kampen met trauma’s als gevolg van huiselijk geweld.

Waarom is behandeling belangrijk na huiselijk geweld?

Kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling kampen vaak met trauma-gerelateerde klachten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat traumabehandeling of gehechtheidsinterventies deze klachten kunnen verminderen en de kans op herhaald slachtofferschap kunnen verminderen. Ook kan behandeling voorkomen dat kinderen plegers worden als ze volwassen zijn.

Gebrek aan gespecialiseerde behandelaars

Toch krijgt maar een klein deel van de kinderen en ouders behandeling aangeboden. Er is namelijk een groot gebrek aan gespecialiseerde traumabehandelaars die kunnen werken met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Daarom Drakentemmers!

Daarom is Drakentemmers opgericht, een expertiseplatform voor behandelaren trauma en gehechtheid. Zij kunnen hier informatie, onderzoeken en praktijkkennis vinden over traumabehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met structureel huiselijk geweld.

Kijk het filmpje

In onderstaand filmpje vertellen initiatiefnemers, behandelaren en een cliënt over hun ervaringen met Drakentemmers en over het belang van behandeling is na huiselijk geweld. 

Meer weten over Drakentemmers? Kijk op www.drakentemmers.nl