Feiten & Cijfers 2016

Onze cliënten in 2016

In 2016 heeft Blijf Groep ondersteuning geboden aan 3.562 unieke cliënten (residentieel en ambulant). In de crisisopvang hebben we in totaal 222 cliënten opgevangen en 222 kinderen.  In de doorstroomprogramma’s voor begeleid wonen hebben we in totaal 137 cliënten opgenomen en 128 kinderen. In de mannenopvang hebben we 14 mannen opgevangen. Daarnaast hebben we 1087 ambulante trajecten geboden.

Aantal cliënten 2016 2015
Totaal aantal unieke cliënten ambulant en residentieel 3.562 3.496
Unieke cliënten ambulant 3.432 3.334
Unieke cliënten residentieel 452 437
Aantal kinderen in opvang 474 497
% gezinnen met kinderen ambulant 32% 33%
Aantal betrokken systeemleden ambulant en residentieel 4.096 3.824

 

Verhaal van een cliënte

Lees hier het verhaal van Marleen, cliënte bij Blijf Groep

 

Onze medewerkers

Totaal aantal medewerkers Aantal % Fte %
Mdw met onbepaalde tijd contract 184 66% 143,6 70%
Mdw met een tijdelijk contract (incl oproepcontract) 80 29% 52,0 25%
Mdw met stageovereenkomst 13 5% 10,4 5%
Totaal 277   205,9  

 

Eind 2016 werkten er 264 medewerkers en 13 stagiaires en afstudeerders bij Blijf Groep. Het aantal medewerkers is in 2016 gestegen ten opzichte van 2015 (in 2015: 242).  We hebben in februari 2016 alle medewerkers van Veilig Thuis Flevoland in dienst gekregen. Daarnaast hebben we als gevolg van de organisatie wijzigingen van de ondersteunende diensten afscheid genomen van een aantal medewerkers.

Leeftijd Aantal % Fte %
< 25 jaar 20 7% 13,4 7%
25 - 34 jaar 62 22% 48,7 24%
35-44 jaar 63 23% 48,3 23%
45-54 jaar 67 24% 47,4 23%
55 jaar en ouder 65 23% 48,1 23%
Totaal 277   205,9  

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers (inclusief stagiaires) van Blijf Groep is 42,9 jaar. Ons personeelsbestand is vanaf  25 jaar gelijkmatig verdeeld.
 

Vrijwilligers

Bij Blijf Groep zijn 22 vrijwilligers vast verbonden aan de organisatie. Zij werken op de opvanglocaties van de organisatie en bieden cliënten praktische ondersteuning. Daarnaast werkt Blijf Groep samen met Humanitas en de Regenboog Groep. Vrijwilligers van deze organisaties zijn afgelopen elke week aanwezig geweest in het Oranje Huis Amsterdam om direct cliënt te kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld financiële of materiële zaken..
 

Wilt u het hele jaarverslag lezen? Klik dan op deze link.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112