Hoera! Onze gezinsopvang heeft de Sigra Samenwerkingaward gewonnen!

Het HAB-project waarin Blijf Groep samen Altra en HVO-Querido gezinnen begeleidt en opvangt, heeft de Sigra Samenwerkingsaward gewonnen. Een prachtig resultaat, dat ons in staat stelt om nog meer kinderen in veiligheid te laten opgroeien.

Wat is het HAB-project?

Samen met Altra (jeugdzorg) en HVO-Queriodo (maatschappelijk opvang) biedt Blijf Groep integrale hulp en begeleiding aan gezinnen die dakloos zijn en die te maken hebben met huiselijk geweld. Dakloze gezinnen kampen vaak met problemen op verschillende leefgebieden. Om die sneller en tegelijkertijd aan te pakken, werken Altra, Blijf Groep en HVO-Querido samen in een multi-disciplinair team. Zo kunnen we gezinnen gericht ondersteunen bij wat nodig is en de problemen te doorbreken die van generatie op generatie worden overgedragen.

Dank aan iedereen die op ons gestemd heeft

We willen iedereen die op het HAB-project heeft gestemd heel hartelijk bedanken! Dankzij jullie kunnen we dit waardevolle project nu verder uitbouwen en er op die manier voor zorgen dat er meer gezinnen worden geholpen en meer kinderen in veiligheid kunnen opgroeien.

Wat is de Sigra samenwerkingsaward?

De Sigra Samenwerkingsaward is in het leven geroepen om het belang van samenwerking te benadrukken en die mooie initiatieven een podium te bieden. De award is bedoeld voor iemand die:

  • Samenwerking op gang brengt tussen verschillende organisaties, domeinen en sectoren ter bevordering van zorg en welzijn. Denk hierbij aan samenwerkingen tussen bijvoorbeeld VVT, GGZ en het onderwijs of tussen welzijn, huisartsen en het bedrijfsleven.
  • Een belangrijke en waardevolle bijdrage levert aan de sector zorg en welzijn door zijn of haar inzet voor cliënten of voor de professional.
  • Zich actief inzet voor het gezamenlijk belang en ontschotting van zorg en welzijn.
  • Hart heeft voor zorg en welzijn en uitdraagt dat de cliënt of patiënt voorop staat

Kijk voor meer informatie over de Sigra Samenwerkingaward op de site van Sigra.