Huiselijk geweld hardnekkig probleem

Geweld in de privésfeer is de meest voorkomende vorm van geweld in Amsterdam. Uit nieuwe cijfers blijkt dat er vorig jaar ruim 6600 keer sprake was van een geweldsincident in de huiselijke sfeer, een toename van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Dat schrijft de Amsterdamse driehoek, bestaande uit burgemeester Halsema, hoofdofficier van justitie Zandee en waarnemend hoofdcommissaris van de politie Pronker, in een brief aan de gemeenteraad. 

33 mishandelingen voor een aangifte
De driehoek bestempelt huiselijk geweld als een hardnekkig probleem. 'Vanwege de relatie tussen dader en slachtoffer duurt het vaak lang voor huiselijk geweld wordt gemeld', schrijft de driehoek. Gemiddeld heeft er 33 keer een mishandeling plaatsgevonden voordat iemand aangifte doet. Bij de gezinnen die in beeld zijn, is volgens de driehoek bekend dat er gemiddeld 71 geweldsincidenten per gezin per jaar plaatsvinden.

Huiselijk geweld treft bepaalde groepen vaker. Bovendien komt het fenomeen vaker voor bij huishoudens met lage inkomens. 'Armoede, werkloosheid en alcoholmisbruik spelen een grote rol. In sommige gevallen speelt mee dat er cultureel andere opvattingen zijn over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen en dat daar conflicten over ontstaan', stelt de driehoek. 

Oudermishandeling zal toenemen 
Verder valt op dat van de 65-plussers in Amsterdam jaarlijks 7 procent te maken krijgt met 'oudermishandeling' (een volwassene die door zijn of haar kind wordt mishandeld). De driehoek verwacht dat deze relatief onbekende vorm van geweld in de toekomst verder gaat stijgen; 'steeds meer kinderen, vaak zelf slachtoffer van geweld, worden dader'.

Bron: AT5

Lees hier het gehele bericht: https://www.at5.nl/artikelen/191539/persco-driehoek-veiligheidscijfers

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112