Huiselijk geweld is niet gewoon

Vanaf 25 november start de campagne Orange the World. Tussen 25 november en 10 december wordt er 16 dagen lang (16 Days of Action against Violence) actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

Aan de vooravond van de campagne spreken we met Hanneke Bakker, directeur-bestuurder bij Blijf Groep, over het belang van Orange the World en het bespreekbaar maken van het geweld.

Hanneke begint met een vergelijking.

‘Wat ik graag zou willen zien is dat we huiselijk geweld als maatschappij niet meer accepteren. Vergelijk het met onze standpunten ten aanzien van roken. Vroeger was het normaal om overal te roken maar nu accepteren we dat niet meer en is het onacceptabel om bijvoorbeeld zomaar binnen een sigaret op te steken. Ik hoop dat we met huiselijk geweld ook zo’n ontwikkeling gaan zien. Huiselijk geweld is niet gewoon en niet acceptabel.’

Hanneke Bakker is nu drie jaar lang directeur-bestuurder van Blijf Groep. Als eindverantwoordelijke zet zij zich elke dag in om huiselijk geweld te stoppen. Hoe blijf ze gemotiveerd?

‘Eigenlijk zeg je het al. Mijn motivatie is dat ik me graag inzet voor het stoppen van huiselijk geweld omdat ik vind dat iedereen recht heeft op een veilig leven. Jong, oud, man, vrouw, of kind; het maakt niet uit, alle mensen hebben recht op een veilig leven en een veilige ontwikkeling.’

‘Onze ervaring is dat als er goede hulp wordt ingezet, mensen echt zicht krijgen op een toekomst zonder geweld. Het is erg belangrijk dat kinderen ook betrokken worden bij de hulp omdat zij een verkeerd voorbeeld hebben gekregen en vaak getraumatiseerd zijn. Het risico is dat ze zelf later ook in zo’n situatie terechtkomen en dat willen wij voorkomen.
Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij andere hulpverleners. Op deze manier beschikt iedereen over de nodige kennis en kunnen wij met elkaar optimale hulp bieden. Vaak zijn de situaties namelijk zo complex dat je moet samenwerken.’

Campagnes zoals Orange the World zijn erg belangrijk omdat het onderwerp huiselijk geweld beter bespreekbaar wordt. Het belangrijkste doel van Orange the World is dat meer vrouwen huiselijk geweld gaan melden. Vaak zetten vrouwen deze stap niet, ook Hanneke herkent dat.

‘Dit komt inderdaad veel voor. Het is daarom ook onze ambitie om sneller en eerder geweld in beeld te krijgen en eerder in contact te komen om hulp in te zetten. Het blijft een hardnekkig probleem. Gemiddeld duurt het namelijk 5 tot 7 jaar voordat mensen hulp zoeken. Dit is echt veel te lang. We moeten zorgen dat huiselijk geweld zo snel mogelijk stopt. Een beetje minder geweld is niet de oplossing, geweld moet helemaal stoppen.’

‘Het is natuurlijk ook moeilijk. Je ziet vaak in gezinnen dat het dan even uit de hand loopt maar het daarna weer een tijdje goed gaat waardoor er geen hulp wordt gezocht. Ook is het simpelweg niet makkelijk om eruit te stappen, bijvoorbeeld omdat je kinderen hebt of economisch niet zelfstandig bent. Daarom duurt het lang voordat echt hulp gezocht wordt. Het is een worsteling die erbij hoort en waar wij begrip voor hebben maar een leven met geweld is niet normaal en dat moeten we wel als standaard houden.’

‘Ook proberen we op alle mogelijke manieren aandacht te vragen voor het onderwerp en proberen we laagdrempelig, bereikbaar en zichtbaar te zijn. Ondanks dat blijft het lastig om iedereen te bereiken die hulp nodig heeft’

Organisaties zoals Blijf Groep en campagnes zoals Orange the World kunnen altijd hulp gebruiken van gewone burgers om huiselijk geweld tegen te gaan. Hanneke legt uit hoe.

‘Iedereen heeft contact met anderen, via de buurt, kennissen, op school door de kinderen, noem maar op. Mensen vinden het over het algemeen lastig om hun ongerustheid te uiten en de vermoedens dat iets niet goed zit te bespreken. Toch is het heel belangrijk om die stap te maken en zonder oordeel hulp aan te bieden of je zorgen uit te spreken. Dit soort kleine dingen kunnen een groot verschil maken.
Een andere stap die je kunt nemen is het bellen met organisaties zoals Veilig Thuis en Blijf Groep. Of neem je huisarts in vertrouwen. In geval van nood bel je 112. Maak de situatie bespreekbaar.’

‘Maar nooit denken dat huiselijk geweld normaal is. Huiselijk geweld hoort nergens thuis.’