Intensieve samenwerking helpt gezinnen

Blijf Groep werkt samen met Altra, BRightGGZ en De Waag in het programma Integrale behandeling en Begeleiding bij Huiselijk geweld (PIBBH). In dit programma vormen de hulpverleners van deze organisaties 1 team, dat gezinnen begeleidt die te maken hebben met ernstig en structureel geweld. Jolanda Vader, manager primair proces bij Blijf Groep vertelt er meer over.

Kan je iets over PIBBH vertellen?

‘PIBBH is opgezet door de Waag, BrightGGZ, Altra en Blijf Groep, de partijen die in PIBBH actief zijn. Zij zijn in 2016 begonnen met een casuïstiekoverleg waar maatschappelijk werkers van Blijf Groep collega’s van de andere partijen konden consulteren. In 2017 werd besloten het over een andere boeg te gooien: geen advies of analyse meer vanaf de zijlijn, niet meer doorverwijzen, maar één team dat alles zelf doet: analyse én behandeling voor zowel volwassenen als kinderen.’

‘In PIBBH werken de hulpverleners samen in een vast team. Zij kijken wat het gezin nodig heeft aan behandeling en begeleiding. Daarnaast is er een kernteam, dat de overstijgende en beleidszaken bespreekt. Daar maak ik deel van uit.

Voor wie is PIBBH bedoeld?

‘PIBBH is bedoeld voor gezinnen die te maken hebben met langdurig en structureel huiselijk geweld en onveiligheid. De gezinnen die aangemeld worden, moeten gemotiveerd zijn om gezamenlijk iets aan het probleem te doen. Gezinnen kunnen niet zomaar bij PIBBH aankloppen. Er is een verwijzer die het gezin al langere tijd kent en met het gezin een veiligheidsplan heeft gemaakt. Deze verwijzer meldt het gezin aan bij PIBBH en blijft altijd betrokken.’

Wat is het doel van PIBBH?

‘PIBBH richt zich vooral op het verminderen van de risicofactoren die maken dat het geweld steeds weer opspeelt. Ook richt PIBBH zich op het herstel van alle gezinsleden. Het doel is om binnen deze gezinnen de intergenerationele geweldspatronen te doorbreken. Met deze focus op herstel en risicofactoren willen we op lange termijn bereiken dat de problematiek niet overgedragen wordt van generatie op generatie, zoals vaak gebeurt.’

Wat is de rol van Blijf Groep binnen PIBBH?

‘Blijf Groep biedt hulp bij het creëren van de veiligheid binnen het gezin. Soms door middel van een opvangtraject en soms door een ambulant traject bijvoorbeeld de Aware knop. Dit kan ingezet worden voor of tijdens een behandeling van een andere PIBBH partij.’

Wat zijn de ervaringen tot nu toe met PIBBH?

‘De hulpverleners in het team zijn over het algemeen erg enthousiast over de samenwerking. Zij geven aan dat zij, doordat er vanuit verschillende perspectieven wordt gesproken, het beeld van het gezin voor hen rijker en completer is dan wanneer zij de gezinnen apart van elkaar helpen. Ook geven zij aan dat de individuele hulpverlening meer draagkracht heeft, omdat je samen met het gezin werkt.’

Welke resultaten zijn er tot nu toe behaald met PIBBH?

‘Bij PIBBH zijn er momenteel 16 gezinnen in behandeling. Alle die gezinnen zijn nog steeds in begeleiding. De praktijk leert dat gezinnen een lange tijd nodig hebben om te herstellen. Ook hebben alle ouders een intake gehad bij de volwassen GGZ. Bij 90% van de vrouwen is er individuele zorg opgestart en bij de vaders is dat 70%.
Opvallend aan de resultaten is dat slechts in twee gezinnen opnieuw een geweldsincident heeft plaatsgevonden. Dit is een heel mooi resultaat en belooft veel voor de toekomst.’