Feiten en cijfers

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke of familiekring. De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen familieleden, tussen (ex-)partners of tussen ouder en kind.

Is huiselijk geweld alleen fysiek geweld?

Nee, huiselijk geweld kan vele gedaantes aannemen, zoals fysieke of psychische mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle. Huiselijk geweld kan ook voortkomen uit schadelijke traditionele praktijken. Enkele bekende vormen hiervan zijn meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en huwelijksdwang.

Hoe vaak komt huiselijk geweld in Nederland voor?

Momenteel telt Nederland ieder jaar zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. Van de totale Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar, is 45 procent ooit slachtoffer geweest van enige vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring. Ieder jaar worden er ruim 63.000 gevallen bij de politie gemeld. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal slachtoffers. Door angst, schaamte en schuldgevoelens komt slechts een klein deel van de gevallen aan het licht.

Zijn alleen vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld?

Nee, ook mannen zijn slachtoffer. Blijf Groep helpt bijvoorbeeld mannen die psychisch of lichamelijk mishandeld of bedreigd worden door hun partner. Er zijn ook mannen die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld door familieleden, of van mensenhandel.

Zijn kinderen vaak getuige van huiselijk geweld?

Ja. Bij huiselijk geweld is er in 58 procent sprake van een gezinssituatie met kinderen tot 18 jaar. In Nederland zijn ieder jaar meer dan 100.000 kinderen getuige van huiselijk geweld. Voor kinderen is dit geweld zeer ingrijpend.

Hoe vaak komt ouderenmishandeling voor?

In Nederland wordt één op de twintig ouderen boven de 65 jaar herhaaldelijk mishandeld. Het komt voor in gezinnen en families, maar ook in de relatie van ouderen met beroepskrachten, zoals hulpverleners.

Hoeveel slachtoffers van huiselijk geweld worden er opgevangen?

Ieder jaar maken zo’n 13.000 vrouwen in Nederland gebruik van de vrouwenopvang.

Aan hoeveel mensen geeft Blijf Groep hulp?

In 2017 heeft Blijf Groep aan  3.606 unieke cliënten (hoofdaanmelders) een ambulant en/of residentieel hulptraject geboden. Wij voeren gedurende het hulpverleningstraject ook gesprekken met systeemleden, vaak de kinderen en de (ex)partner, maar soms ook andere betrokkenen (ouders, familieleden). In 2017 zijn 4.216 systeemleden betrokken bij de hulpverlening.

In de opvang hebben wij in 2017 530 cliënten en 547 kinderen opgevangen. In onze ambulante programma's hebben wij 3.525 clienten ondersteund.

Melden slachtoffers van huiselijk geweld dit vaak bij de politie?

Een minderheid van slachtoffers meldt huiselijk geweld bij de politie, maar dit percentage stijgt wel. In 1997 was het zo’n 12 procent, in 2010 was dit gestegen tot 20 procent. In zo’n 40 procent van de gemelde incidenten volgt een aangifte en in 20 tot 25 procent wordt de pleger aangehouden.

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112