Wat is huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke of familiekring. De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen familieleden, tussen (ex-)partners of tussen ouder en kind.

Huiselijk geweld kan vele gedaantes aannemen, zoals fysieke of psychische mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle. Huiselijk geweld kan ook voortkomen uit schadelijke traditionele praktijken. Enkele bekende vormen hiervan zijn meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en huwelijksdwang.

De omvang van huiselijk geweld

Momenteel telt Nederland ieder jaar zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Als ook de lichtere vormen van huiselijk geweld in ogenschouw worden genomen, lopen de schattingen op tot bijna één miljoen. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. Huiselijk geweld overkomt mensen in alle culturen en in alle lagen van de bevolking. Het overkomt vrouwen, mannen en kinderen, in homoseksuele en in heteroseksuele relaties.

Ruim 9 procent van de Nederlandse bevolking was in de voorgaande 5 jaren slachtoffer van huiselijk geweld. Ieder jaar worden er ruim 63.000 gevallen bij de politie gemeld. Door angst, schaamte en schuldgevoelens komt slechts een klein deel van de gevallen aan het licht. Ieder jaar maken zo’n 13.000 slachtoffers in Nederland gebruik van de vrouwenopvang.

Lees meer

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112