Niet één meer!

Sinds de moord op Sarah Everard in het Verenigd Koninkrijk door een agent afgelopen maart, laait het gesprek over femicide – het doden van vrouwen omdat ze vrouw zijn – weer op, ook in Nederland.

Geweld tegen vrouwen, zowel buiten- als binnenshuis, is niet nieuw. Al jaren gaan vrouwen in Zuid-Amerika de straat op met de de leus ‘Ni una menos’ (Niet één meer). Ook in Turkije en Spanje hebben de afgelopen maanden grootschalige protesten plaatsgevonden. Hoe zit het hier, in Nederland, en specifiek Amsterdam? Hoe gaan we geweld tegen vrouwen, van straatintimidatie tot femicide, tegen?

Daarover ging het op 13 april in de livecast van Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Jolanda Vader van Blijf Groep ging in gesprek met o.a. Jody Beltman van de gemeente Amsterdam en Jacqueline Laks van Veilig Thuis over partnergeweld, huiselijk geweld en verborgen vrouwen. Hoe brengen we vaak onzichtbare vormen van geweld tegen vrouwen in beeld en wat is er nodig om dit tegen te gaan?

Kijk hier het programma terug.