Nieuwe mini-college bij Drakentemmers

Op 12 september organiseert Drakentemmers een online mini-college over Culturele diversiteit in relatie tot huiselijk geweld. En op 21 september kun je een online college volgen over pleger- en daderbehandeling. Beide colleges zijn onderdeel van de Drakentemmers Leerlijn Huiselijk geweld en Traumasensitief werken.

College Culturele diversiteit in relatie tot huiselijk geweld

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen in alle samenlevingen voor. In alle subculturen. Voor slachtoffers en plegers met een cultureel diverse achtergrond, gezinnen die in de greep zijn van geweld, is het vaak erg lastig om de goede aansluiting te vinden naar helpende interventies. Bij Blijf Groep bieden we hulp en kennis over culturele diversiteit middels het kenniscentrum Cultuur en Veiligheid.

In het mini-college op 12 september en de bijbehorende casus learning op 10 oktober wordt aandacht besteed aan deze overtuigingen, waardoor de betekenissen en meerwaarde beter in hun context gezien kunnen worden. Overtuigingen zoals eer en schaamte. Dit geeft de hulpverlening meer inzichten om passende interventies te plegen.

Het college en de casus learning worden verzorgd door Ricardo Gija, systeemtherapeut en EMDR-therapeut met als specialisatie transculturele diagnostiek en behandeling.

Mini-college Pleger- en daderbehandeling

Op 21 september geeft Hester Mobach een online mini-college over pleger- en daderbehandeling. In dit college komen de risicofactoren aan de orde bij volwassen plegers van huiselijk geweld. Daarnaast worden de verschillende geweldsdynamieken toe (intieme terreur, situationeel geweld) toegelicht. Hoe herken je deze en wat betekent het voor je aanpak? Tot slot zal worden stil gestaan bij de behandeling van plegers van huiselijk geweld.

Leerlijn Huiselijk Geweld en traumasensitief werken

Het mini-college en de casus learning zijn onderdeel van de Leerlijn Huiselijk Geweld en traumasensitief werken. Deze Leerlijn staat open voor alle professionals uit het sociaal en veiligheidsdomein. Naast dit college kun je modules volgen over o.a. geweld en armoede; scheiding, omgang en huiselijk geweld; pleger en daderbehandeling en intieme terreur. Alle onderdelen worden online gegeven en zijn ook altijd terug te kijken in de online omgeving.

Deelnemen aan de gehele Leerlijn kost slechts 100 euro (excl. btw)

Klik hier voor meer informatie over de leerlijn en om je aan te melden.