Huiselijk geweld in historisch perspectief

Huiselijk geweld staat in deze corona tijd weer hoog op de agenda. Er zijn veel zorgen over toenemend geweld achter de voordeur in deze periode. In het radioprogramma Onvoltooid Verleden Tijd (OVT) belicht Renée Römkens, hoogleraar Gendergerelateerd geweld, het thema huiselijk geweld vanuit historisch perspectief.

Maatschappelijk probleem

Zij vertelt hoe in de jaren 70 huiselijk geweld op de agenda kwam met de komst van de vrouwenbeweging en huiselijk geweld niet meer als individueel relatieprobleem werd gezien, maar als maatschappelijk probleem. In 1974 ging in Amsterdam het eerste Blijf-van-mijn-lijf-huis van start in Nederland. Daarna volgden er snel meer in andere steden. Hierdoor werd duidelijk hoe groot het probleem van geweld tegen vrouwen eigenlijk was. Renée Römkens: “Het aanbod liet de vraag pas zien.”

Onderzoek

Römkens vertelt verder hoe het thema geweld tegen vrouwen in de jaren 80 door Hedy d’Ancona ook op de politieke agenda wordt gezet en er geld kwam voor een grootschalig onderzoek naar de omvang en aard van het geweld. Hieruit bleek dat 1 op de 5 vrouwen ooit eenzijdig (fysiek) geweld had meegemaakt in haar leven.

Gendersensitiviteit

In de jaren 90 verhuisde het onderwerp van Emancipatie naar Justitie en werd de term geweld tegen vrouwen vervangen door het meer neutrale huiselijk geweld. Römkens stelt dat hierdoor onderbelicht raakte dat het toch in de meerderheid vrouwen zijn die te maken hebben met geweld in een relatie. Ook nu mist het beleid gendersensitiviteit meent zij.

Beluister het gehele interview

Meer weten over geschiedenis van huiselijk geweld tegen vrouwen? Hieronder kun je het hele interview beluisteren.