PIBBH gaat verder als Switch!

Vanaf vandaag gaat het Programma Integrale Behandeling en Begeleiding bij Huiselijk geweld (PIBBH) verder onder de naam Switch. Een nieuwe naam, die precies uitdrukt wat we beogen met het programma:

Een switch in denken en doen voor ouders, kinderen, professionals
om samen de patronen en gevolgen
van huiselijk geweld en kindermishandeling te doorbreken.

Over Switch

Switch biedt integrale behandeling en begeleiding aan gezinnen waar geweld al jaren of zelfs generaties lang speelt. Hulpverleners van Alta (jeugdzorg), Blijf Groep (vrouwenopvang), GGZ (BRightGGZ) en de Waag (forensische GGZ) werken hierbij samen in één behandelteam. Samen kijken zij welke hulp nodig is om de (intergenerationele) geweldspatronen te stoppen en te doorbreken. Trauma en hechting zijn daarbij belangrijke thema’s.

Aanbeveling in de praktijk

Met Switch brengen we de aanbevelingen van het Verwey-Jonker Instituut in de praktijk. Zij constateerden in hun onderzoek ‘Kwestie van een lange adem’ dat een integrale aanpak nodig is om geweld in gezinnen te stoppen. Dat is precies wat we met Switch doen: samenwerken in een team met specialistische behandeling voor alle leden van het gezin.

Meer weten over Switch?

Neem dan een kijkje op onze nieuwe website www.switch-samen.nl. Hierop vind je informatie over onze werkwijze en methodiek, zowel voor cliënten als professionals.