Resultaten onderzoek Tijd voor Toontje

Tijd voor Toontje is het programma voor kinderen en hun moeders in de opvang die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Voor andere organisaties die ook met het programma willen werken, biedt Blijf Groep de training Tijd voor Toontje aan. Wij hebben onderzoek laten doen naar de effectiviteit van het programma.

Meeste doelen worden behaald

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste kind-doelen van het programma behaald worden: het ervaren van fysieke en emotionele veiligheid in het programma, leren over het belang van fijne dingen doen en veilig boos zijn en leren om emoties te reguleren en veilig grenzen aan te geven. Of de doelen met betrekking tot de loyaliteit van kinderen naar hun ouders behaald zijn, is niet te zeggen op basis van het onderzoek. Ook met betrekking tot de doelen voor moeders kunnen vraagtekens geplaatst worden of het thema loyaliteit en het thema over de invloed van huiselijk geweld op hun kinderen goed is overgekomen.

Stimulerende en belemmerende factoren

Daarnaast is gekeken naar de stimulerende en belemmerende factoren. Als steunende factoren werden genoemd: de thema’s van het programma, de positieve insteek en natuurlijk Toontje zelf. Als belemmerende factoren werden genoemd: de lage opkomst, te weinig training en supervisie voor professionals en de moeilijkheid als de deelnemers een andere taal spreken.

Methode

De doelgroep voor het huidige project waren alle kinderen tussen de leeftijd van 4 en 10 jaar en hun moeders die het programma hadden gevolgd en professionals die het programma uitvoerden. Er zijn diepte-interviews afgenomen bij 15 moeders, 11 kinderen en 17 professionals.

Moeders, kinderen en professionals over Tijd voor Toontje

“Dat ze even gehoord wordt. En ik zie wel dat ze dat heel fijn vindt.”

“Het verdriet dat je voor je kind hebt. En dat heb ik daar echt kunnen verwerken. Daar heb ik echt wel tijd voor kunnen krijgen, om dat te bespreken.”

“Toen gingen we oefenen wanneer je een nachtmerrie hebt, wat je dan moest doen. Dan moest je gewoon in je hoofd zeggen: Stop, hou op.”
“Het wordt niet te diep en het wordt niet te zwaar. Het is allemaal gewoon wel leuk. Ja.”

Er worden twee wetenschappelijke publicaties voorbereid voor indiening bij internationale wetenschappelijke tijdschriften.

We danken Stichting Kinderpostzegels voor het mede mogelijk maken van het project.

Meer lezen?


Samenvatting onderzoek Tijd voor Toontje

Volledige onderzoek Tijd voor Toontje