Samen kunnen we de wereld veranderen

Blijf Groep en HVO-Querido werken al langer samen, maar gaan, onder de noemer professionele vriendschap hun samenwerking uitbouwen en versterken. Jolanda Vader, manager primair proces bij Blijf Groep en Barbra Velthuizen, directeur zorg bij HVO-Querido, over de samenwerking.

Wat verstaan jullie onder een professionele vriendschap?

Jolanda: “We noemen het professionele vriendschap, maar eigenlijk voelt het voor mij ook als een natuurlijke vriendschap. We bieden hulpverlening die op elkaar lijkt en ook de gezinnen en huishoudens, waar we mee te maken hebben, vertonen gemeenschappelijke kenmerken. We hebben elkaar recent gevonden op het gebied van kinderen in de opvang, maar de samenwerking bestaat al langer en is ook breder.”

Barbra: “Ik herken wat je zegt. We hebben beiden de ambitie om daadwerkelijk iets te betekenen. We willen er echt zijn voor het gezin en ze helpen bij hun problemen. We richten ons niet alleen op de uitvoering, maar ook op het beïnvloeden van beleid. Daarin kunnen we elkaar verstevigen. Ik vind dat heel krachtig.”

Jolanda: “We hechten beiden aan goede kwaliteit en professionaliteit, maar ook aan het opbouwen van kennis. Op beide elementen leggen we nu verbanden.” Een beetje grappend: “Samen kunnen we de wereld veranderen. Een beetje mooier maken.”

Barbra: “Jij zegt dit nu, maar we voelen dit eigenlijk allebei zo.”

Geen kinderen in de opvang

“In de praktijk hadden we elkaar al gevonden, werkten we al samen, vinden zowel Barbra Velthuizen en Jolanda Vader. Daar wilden we meer werk van maken. Samen hebben we gezocht naar hoe we dit konden doen. Stap voor stap zijn we gaan kijken wat ons bindt. Geen kinderen in de opvang. Dat was het perspectief waar we elkaar op vonden. Dat was het startpunt van de professionele vriendschap.”

Waarom is er gekozen voor een vriendschap? Het woord fusie zal toch ook wel eens gevallen zijn.

Barbra: “We kiezen voor een samenwerkingsvorm die je vriendschap noemt, en niet voor een eenwording of fusie, omdat we beiden onze eigenheid willen bewaren. Zowel Blijf Groep als HVO-Querido zijn sterke en zelfstandige merken. Door deze samenwerking kunnen we veel voor Amsterdam betekenen.”

Jolanda: “In de praktijk hadden we elkaar al gevonden, werkten we al samen. Daar wilden we meer werk van maken. Samen hebben we gezocht naar hoe we dit konden doen. Stap voor stap zijn we gaan kijken wat ons bindt. Geen kinderen in de opvang. Dat was het perspectief waar we elkaar op vonden. Dat was het startpunt van de professionele vriendschap.”

Barbra: “Je hoeft niet op te gaan in elkaar om samen te werken. Je kan ook bouwen aan een netwerkorganisatie. Dat is spannend en nieuw. Maar je behaalt meer, omdat je de kracht behoudt van beide organisaties en de identiteit en geschiedenis.”

Welke concrete activiteiten gaan Blijf Groep en HVO-Querido samen ondernemen?

Barbra: “We hebben vier programmalijnen geformuleerd waarop we onze samenwerking willen versterken: kind in de opvang, ketensamenwerking, slachtoffers mensenhandel en kennismaking. Daarnaast hebben we de ambitie om op het preventieve vlak een bijdrage te leveren. We zien dat armoede, schulden, woonproblematiek bijdragen aan stress in een gezin en dat dat kan leiden tot huiselijk geweld, dakloosheid, psychische problemen, verslaving. Het is belangrijk om die kennis te gebruiken om instroom te voorkomen.” Deze kennis willen we delen met buurtteams en Ouder – en Kindteams.

Jolanda: “Een groot onderwerp is de begeleiding van kinderen. Binnen de vrouwenopvang zijn het afgelopen jaar normen ontwikkeld voor hulpverlening aan kinderen in de opvang. We kijken hoe we deze normen kunnen delen met HVO-Querido, hoe we kunnen samenwerken en ervaringen uitwisselen.”

Barbra: “De balans moet in orde zijn. Op het gebied van de kinderen kan Blijf Groep ons helpen. Maar op andere terreinen kan HVO-Querido Blijf Groep verder helpen. Als het totaal maar in balans is. Dat is het streven. Elkaar iets gunnen, iets delen, dat is de basis van een vriendschap.”

Jolanda: “Versterken kan op verschillende terrein. Op het gebied van de dagelijkse praktijk, op het gebied van kennis en innovatie en op ondersteuning. Blijf Groep is veel kleiner dan HVO-Querido; in de ondersteuning werken veel ‘eenpitters’. Ook daar kijken we naar versterking.”

Wat gaan de medewerkers van Blijf Groep en HVO-Querido merken van de samenwerking?

Barbra: “In het HAB-project (samenwerking HVO-Querido – Altra – Blijf Groep voor gezinnen in de opvang, red) ervaren we al heel lang die versterking van elkaar. Net als bij het begeleiden van slachtoffers van mensenhandel. We kunnen de vriendschap op verschillende lagen kenbaar en voelbaar te maken. Het moet niet op managementniveau blijven hangen.”

Jolanda: “Een goed voorbeeld van samenwerking op het gebied van kennisdeling is de Leergang Slachtoffers mensenhandel op de UvA. HVO deed hier al mee en heeft Blijf Groep erbij gevraagd op het thema traumasensitief werken. Een hele mooie kans om ons verhaal te vertellen.”

Barbra: “Andere ideeën voor samenwerking: loopbaanontwikkeling, gezamenlijke trainingen.”

Jolanda: “Uiteindelijk is het de bedoeling dat medewerkers in verschillende lagen in de organisatie voelen dat zij hier een vriend hebben. Een voorbeeld. Onlangs had een van de medewerkers op mijn locatie een casus die muurvast zat. Het ging om een cliënt op een omklapwoning die eigenlijk bemoeizorg nodig had. Wij kwamen daar niet goed uit. Maar voor HVO-Querido is dit dagelijkse kost. Een telefoontje naar Barbra was genoeg om deze medewerker in contact te brengen met een collega van HVO. Dat was anders nooit zo snel gelukt!”

Ilse den Hollander

Barbra Velthuizen (HVO-Querido, foto Bobby Dautzenberg) en Jolanda Vader (Blijf Groep, foto Cindy Bakker)