Sta op voor de Istanbul Conventie!

Turkije heeft aangegeven dat zij uit de Istanbul Conventie willen stappen. Zij vinden dat dit verdrag niet in lijn is met de cultuur van hun land. Eerder hebben ook Polen, Hongarije en Bulgarije stappen in die richting gezet. Als Blijf Groep vinden we dit ontoelaatbaar en vragen we de Nederlandse regering deze landen hierop aan te spreken.

Landen die de Istanbul Conventie ratificeerden moeten geweld voorkomen, slachtoffers beschermen en daders veroordelen. Ook moeten ze het principe van gendergelijkheid, gelijke behandeling van mannen en vrouwen, in hun wetgeving opnemen. Het verdrag is ondertekend door 46 landen. Turkije heeft zelfs als eerste zijn handtekening gezet!

In Turkije hebben eind juli vrouwen geprotesteerd tegen het vertrek van Turkije uit het verdrag. Directe aanleiding was de moord op de Turkse Pinar door haar ex-vriend. Ter ondersteuning van dit protest deelden wereldwijd vrouwen zwart-witfoto’s met hashtags zoals #womensupportingwomen #challengeaccepted.

Oproep aan de Nederlandse regering

Wij vinden de voornemens van Turkije, Polen, Bulgarije en Hongarije ontoelaatbaar. Het Verdrag van Istanbul is bedoeld om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Dat is een verplichting die je niet zomaar naast je neer kan leggen. Vrouwen (en mannen) hebben recht op bescherming tegen geweld, ook als dat in huiselijke kring plaatsvindt!

Wij roepen de Nederlandse regering op in verzet te komen en de regeringen van Turkije, Polen, Hongarije en Bulgarije aan te spreken op hun voornemen uit het Verdrag te stappen.

Sta ook op!

Als Blijf Groep vragen we de Nederlandse regering stelling te nemen tegen landen als Turkije en Polen en hen aan te spreken op hun voornemen uit de Conventie te stappen.

Om aandacht te vragen voor deze kwestie posten we op social media zwart-witfoto’s met #staopvoorIstanbulConventie. Het MT van Blijf Groep heeft dit al gedaan, net als verschillende medewerkers. Doe je ook mee?

Lees ook dit artikel in Trouw over het voornemen van Turkije het verdrag op te zeggen.

MT Blijf Groep staat op voor Istanbul Conventie