Staatssecretaris bezoekt Blijvend Veilig

Op 23 mei bracht Staatssecretaris Van Ooijen een werkbezoek aan Blijvend Veilig, de proeftuin in Amsterdam Amstelland in het kader van Toekomstscenario Jeugdbescherming. Bij het bezoek was ook Simone Kukenheim aanwezig, wethouder Zorg en Jeugd(zorg) in Amsterdam. Het bezoek vond plaats in het Oranje Huis in Amsterdam.

Verhalen uit de praktijk

Tijdens het bezoek ging de Staatssecretaris in gesprek met de mensen om wie het gaat: de gezinnen die vanuit Blijvend Veilig worden ondersteund. Hoe ervaren zij deze nieuwe werkwijze? Daarnaast vertelden professionals over hun ervaringen met de nieuwe manier van werken in de proeftuin. Aan de hand van een concreet verhaal van een gezin/huishouden lieten zij zien hoe de nieuwe werkwijze er in de praktijk uitziet. Wat goed gaat en wat nog niet. Maar ook welke ruimte de nieuwe werkwijze hen biedt om samen met het gezin op zoek te gaan naar andere oplossingen. Zo vertelde een professional van Blijvend Veilig: “In de proeftuin neem ik meer tijd en ruimte om bij het gezin op de bank te zitten en een basis voor vertrouwen te leggen. Zo kan ik veel beter zien wat er nodig is.”

“In de proeftuin neem ik meer tijd en ruimte om bij het gezin op de bank te zitten en een basis voor vertrouwen te leggen. Zo kan ik veel beter zien wat er nodig is.” Professional Blijvend Veilig

Vertrouwen en ruimte

Daarna ging Staatssecretaris Van Ooijen in gesprek met de wethouder en de bestuurders van de organisaties die betrokken zijn bij Blijvend Veilig. Wat hebben zij nodig om het Toekomstscenario verder te realiseren? Wethouder Simone Kukenheim was duidelijk: “We hebben iets moois in handen, maar we moeten durven de knop om te zetten. We kunnen niet iets nieuws neerzetten binnen de huidige wetgeving.” Ook werd gesproken over het belang van de inzet van (GGZ-)hulp voor de ouders. “De beste jeugdzorg is inzet op de ouders”, was alom de conclusie.

Het bezoek werd afgesloten door Simone Kukenheim, die nogmaals het belang benadrukte van deze nieuwe werkwijze. Zij eindigde met een duidelijke oproep aan de Staatssecretaris: “Vertrouw ons en geef ons de ruimte, dan gaan we dit laten vliegen.”

Een uitgebreid verslag van het werkbezoek kun je lezen op www.voordejeugdenhetgezin.nl

Over Blijvend Veilig
Binnen Blijvend Veilig biedt een integraal team van medewerkers uit vijf verschillende organisaties integrale hulp aan mensen van 0 tot 100 jaar die te maken hebben met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Blijvend Veilig is in 2019 gestart als pilot in de regio Amsterdam Amstelland om te experimenteren met een nieuwe manier van werken in het sociaal domein. Op 1 januari 2022 werd de pilot een van de landelijke proeftuinen in het kader van het Toekomstscenario. Blijf Groep is een van de initiatiefnemers van Blijvend Veilig. Kijk op www.blijvendveilig.nl voor meer informatie

Over het Toekomstscenario
Het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming beschrijft een aanpak voor gezinnen en huishoudens waar sprake is van onveiligheid. Naast lokale teams in de wijk staan regionale veiligheidsteams. In zo’n Regionaal Veiligheidsteam zijn functies van in ieder geval de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming samengebracht. Dit team heeft de expertise op veiligheidsvraagstukken. Samen met het lokale team werken zij gezinsgericht en in gezamenlijkheid aan het effectief en duurzaam borgen van duurzame veiligheid.