Tijdelijke uitbreiding capaciteit Oranje Huis Amsterdam

Eind 2021 kregen we groen licht van de regio Amsterdam-Amstelland voor de realisatie van een tweede Oranje Huis. Helaas duurt het nog wel even voordat deze locatie is er. Om de druk op de opvang op korte termijn te verlichten, is er een plan gemaakt voor tijdelijke uitbreiding van het aantal opvangplekken.

Uitbreiding satellietwoningen
In overleg met woningbouwcorporatie De Alliantie realiseren we drie extra plaatsen in satellietwoningen. Dit zijn losse woningen buiten het Oranje Huis. Als het nieuwe Oranje Huis klaar is, zullen deze woningen daarin worden ondergebracht. We hopen rond de zomer te kunnen beschikken over deze extra plekken.

Uitbreiding noodbedvoorziening
Daarnaast heeft de regio Amsterdam-Amstelland middelen beschikbaar gesteld om binnen het Oranje Huis Amsterdam extra ruimte geschikt te maken voor noodopvang, zodat we veel minder hoeven uit te wijken naar een hotel als de noodbedden vol zijn. Deze noodopvang zal medio mei gereed zijn.

Hoge druk op opvang
We zijn de gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland dankbaar voor deze oplossing op korte termijn. De druk op de opvang blijft onverminderd hoog. Met deze tijdelijke oplossing kunnen we gelukkig ook nu al meer mensen helpen die te maken hebben met huiselijk geweld.