Time Out! Social media campagne tegen huiselijk geweld

Maandag 18 oktober is de online preventiecampagne Time Out van start gegaan. De campagne vraagt aandacht voor huiselijk geweld tegen kinderen en jongeren. De campagne ‘is ontwikkeld door Veilig Thuis, De Kindertelefoon en het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’.

De Time-out campagne wil jongeren én hun ouders attenderen op herkenbare situaties: bijvoorbeeld als je niet naar huis durft (voor jongeren), of als je thuis juist alleen nog maar kunt schreeuwen (voor ouders).

“Het is niet te accepteren dat een op de vijf jongeren in ons land te maken heeft met huiselijk geweld”, aldus staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS). “Thuis moet het veilig zijn voor iedereen die daar woont. Deze Time-out campagne roept mensen die in zo’n situatie zitten op om erover te praten, want dat is vaak een eerste stap. Bijvoorbeeld met Veilig Thuis of met De Kindertelefoon.”

De Time-out campagne wil jongeren én hun ouders attenderen op herkenbare situaties: bijvoorbeeld als je niet naar huis durft (voor jongeren), of als je thuis juist alleen nog maar kunt schreeuwen (voor ouders). De Time-out in de campagne staat in alle gevallen symbool voor: het kan zo niet langer.

De boodschap is: neem een stapje terug en praat er bijvoorbeeld over met iemand. Of vraag om hulp of advies bij instanties. Want door in gesprek te gaan kan vaak samen worden gekeken wat in jouw situatie de beste aanpak is.

De campagne loopt van 18 oktober tot 12 december. Op social media (Instagram, Snapchat, YouTube) worden korte herkenbare situaties getoond in filmpjes met de boodschap: Als je niet weet met wie je over thuis kunt praten… of Als je niet naar huis durft of bang bent voor het geschreeuw… Time-out! Praat erover en vraag om advies.