Uitreiking certificaten De Nieuwe Toekomst

Op 23 oktober zijn de certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de succesvolle training De Nieuwe Toekomst (DNT). DNT is een samenwerking van FNV
Vrouw, de Gemeente Amsterdam en Blijf Groep.

Het is een traject voor vrouwen die na huiselijk geweld weer de regie over hun eigen leven willen krijgen en economisch zelfstandig willen
worden. Het programma bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten, gevolgd door individuele ondersteuning door een getrainde, vrijwillige coach.
Door het creëren van economische  zelfstandigheid wordt de kans op herhaling van huiselijk geweld verkleind.

De certificaten werden in een bijeenkomst onder leiding van de coördinator van de training Saida Derrazi (FNV Vrouw) en trainer Els Sluys (gemeente Amsterdam) uitgereikt in het Oranje Huis Amsterdam. Vanwege de coronamaatregelen namen Irma Sinnige (bestuur FNV Vrouw), Fenna Ulichki (stadsdeelvoorzitter Amsterdam West), Jolanda Vader (manager primair proces Blijf Groep) en de coaches op afstand deel aan de feestelijke bijeenkomst.

De deelnemers spreken de wens uit dat in de toekomst veel meer vrouwen die met huiselijk geweld te maken hebben gehad, gaan deelnemen aan DNT.

Misschien dat na afronding van de individuele trajecten met de coaches nog een bijeenkomst georganiseerd wordt in aanwezigheid van de kinderen die vaak heel trots zijn op het diploma van hun moeder en wat bereikt is.