Vrijwilligers kunnen onze professionele hulp echt een boost geven door aandacht te geven op andere terreinen.

Op maandag 7 december is het Nationale Vrijwilligersdag. Een dag om vrijwilligers eens extra in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun inzet.

Ook bij Blijf Groep zijn heel wat vrijwilligers actief. Een van die vrijwilligers is Aga. Onze coördinator van de vrijwilligers, Suzanne Struiksma, ging in gesprek met haar en met manager primair proces Jolanda Vader over hun motivatie en inspiratie.
Vrijwilligers kunnen onze professionele hulp echt een boost geven door aandacht te geven op andere terreinen.


Waarom vrijwilligerswerk bij Blijf Groep?

Aga: “Ik doe vrijwilligerswerk omdat ik met mijn eigen ervaring mensen wil ondersteunen die te maken hebben met huiselijk geweld. Ik ben zelf cliënt geweest en heb een training gevolgd om in bijvoorbeeld voorlichting mijn verhaal met anderen te kunnen delen, maar ik wilde méér doen. Ik wilde in contact komen met vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt en ze een hart onder de riem steken.”

Jolanda: “Dat is precies waarom we vrijwilligers inzetten. Professionele hulp mag dan de kern zijn van wat Blijf Groep biedt, onze vrijwilligers kunnen de hulp echt een ‘boost’ geven door aandacht te geven op andere terreinen.”

Brug naar de samenleving

Aga: “Ik ben bijvoorbeeld een jaar lang als maatje betrokken geweest bij een cliënte. We hebben dezelfde culturele achtergrond, spreken dezelfde taal. Mijn contact met haar is niet zo ‘officieel’ als dat van een hulpverlener. Juist door samen dingen te ondernemen kregen we mooie gesprekken. Kort geleden had ik een gesprek met mijn buurvrouw, ik vertelde haar over mijn vrijwilligerswerk. Zo kun je als vrijwilliger echt een brug zijn naar de samenleving. Ik hoop dat dit helpt om het taboe op huiselijk geweld steeds meer te doorbreken.”

Jolanda: “We kijken steeds naar nieuwe manieren om het leven in de opvang te verbeteren. Die brug waar jij het over hebt, is heel belangrijk. Zo blijven onze cliënten op een veilige manier contact houden met de samenleving en komen ze minder in een isolement terecht.”

Geen oordeel, wel empathie

Suzanne: Naast ervaringsmaatjes als Aga zijn er op allerlei gebieden vrijwilligers actief, zoals bij kinderwerk, bij onze gastvrouwen of met de praktische ondersteuning. Waaraan moet voor jou een goede vrijwilliger voldoen?

Jolanda: “Het is belangrijk dat iemand geen oordeel heeft over de ervaringen van een cliënt. Je moet iemand met empathie kunnen benaderen, en een cliënte niet overladen met advies of je eigen mening. We zoeken mensen die zorgvuldig en fijngevoelig zijn, en die grenzen respecteren van de organisatie, maar ook van zichzelf.

Wat heeft een vrijwilliger nodig van een organisatie als Blijf Groep?

Aga: “Dat ze erbij horen, ik wil graag het gevoel hebben dat ik echt deel uitmaak van de organisatie. We hebben vaak goede ideeën en veel energie om positief bij te dragen. Maar daarvoor hebben we ook informatie nodig, en begeleiding.”

2021

Suzanne: Voor iedereen was 2020 een ingewikkeld jaar, dat was ook te merken in het vrijwilligerswerk. Onduidelijkheid, onzekerheid. Hopelijk gaan we een mooi en veelbelovend nieuw jaar tegemoet. Wat wensen jullie elkaar daarin toe?

Jolanda: “Aga, ik wens jou een plek waar je talent en passie echt tot ontplooiing mogen komen, en dat jouw ervaringsdeskundigheid daarin tot zijn recht komt.”

Aga: “Voor Jolanda wens ik dat je een goede band zult hebben met medewerkers, cliënten en vrijwilligers, dat er voor iedereen ruimte is. En ik wens je daadkracht en gezondheid, dat kun je met zo’n baan vast goed gebruiken!”