Werken met De Nieuwe Toekomst loont

Het programma De Nieuwe Toekomst helpt vrouwen die (ernstig) huiselijk geweld hebben meegemaakt om weer te werken aan hun toekomst. In het programma leren vrouwen om weer in zichzelf te geloven en ontdekken ze hun ambities en mogelijkheden voor de toekomst. Uit een haalbaarheidsstudie blijkt bovendien dat investeren in De Nieuwe Toekomst loont: elke geïnvesteerde euro levert dit wel 1,78 euro op in maatschappelijke waarde!

Stappen naar een nieuwe toekomst

De Nieuwe Toekomst helpt vrouwen die (ernstig) huiselijk geweld hebben meegemaakt om stappen te zetten naar economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Stappen naar ‘een nieuwe toekomst’. Het programma dicht hiermee een gat in reguliere ondersteuning door een brug te slaan tussen hulpverlening en re-integratie. Deelneemsters zeggen over het programma: “Ik heb geleerd om ergens voor te gaan. Je moet doelen stellen en daar in kleine stapjes naartoe gaan.” En: “Werk biedt mij veiligheid. Mijn werk is een plek waar ik mij een normaal mens voel, waar ik erbij hoor. Ik ben daar weg van de zorgen thuis.”

“Ik heb geleerd om ergens voor te gaan. Je moet doelen stellen en daar in kleine stapjes naartoe gaan.”

Investeren in De Nieuwe Toekomst loont

Dat De Nieuwe Toekomst loont voor de deelneemsters van het programma is duidelijk. Zo zetten ze stappen richting werk en verbetert hun zelfvertrouwen en mentale gezondheid. Uit onderzoek van Social Finance NL en Atria blijkt dat De nieuwe Toekomst ook in financieel opzicht loont! Zo levert bijvoorbeeld het vinden van vast werk door een deelneemster door toedoen van De Nieuwe Toekomst naar verwachting € 17.243 op aan besparingen in de bijstand voor de komende twee jaren.

1 euro = 1,78 euro maatschappelijke waarde

De maatschappelijke waarde die De Nieuwe Toekomst realiseert, resulteert in een positieve maatschappelijke businesscase: voor elke 1 euro die de gemeente investeert in de uitvoering van het programma, levert dit de gemeente tot wel 1,78 euro op in maatschappelijke waarde. Björn Vennema, directeur Social Finance NL: “In gesprekken met betrokkenen, hebben we ondervonden hoe waardevol De Nieuwe Toekomst is voor de deelneemsters. Dat het programma daarbij ook een positieve maatschappelijke businesscase oplevert, is een mooi resultaat. De Nieuwe Toekomst loont dus niet alleen voor de deelneemsters maar ook direct voor de deelnemende gemeente. Laat dat een aanmoediging zijn voor meer gemeenten om het programma in te zetten.”

Over de aanpak van De Nieuwe Toekomst

Deelnemers starten in een groep van 8-10 deelneemsters en doorlopen een aantal groepsbijeenkomsten. Daarnaast krijgen ze negen maanden steun van een vrijwillige coach die hen begeleidt bij het realiseren van hun doelen die vooraf zijn vastgesteld.

Ook bij Blijf Groep

Ook bij Blijf Groep werken we met het programma De Nieuwe Toekomst. Op dit moment voeren wij De nieuwe Toekomst uit in Amsterdam (samen met FNV Vrouw). Ook start er binnenkort een groep in Almere.

Meer weten?

Lees op de website van 180.nl het hele bericht over het onderzoek

Lees meer over het programma De nieuwe Toekomst op de website van 180.nl