Abuse is not love

Samenwerking Blijf Groep en Yves Saint Laurent Beauty

Het is een geweldige kans om samen met YSL het onderwerp partnergeweld op de kaart te zetten. Zeker omdat zij doelgroepen kunnen bereiken die voor ons als hulpverlener niet zo makkelijk toegankelijk zijn. Hanneke Bakker, bestuurder Blijf Groep

Over het programma Abuse is not love

Het bekende beauty-merk Yves Saint Laurent Beauty vraagt met het programma Abuse is not love wereldwijd aandacht voor geweld en misbruik in partnerrelaties. In Nederland werken zij hiervoor samen met Blijf Groep.

Met het programma Abuse is not love wil YSL Beauty jongeren bewust maken van de signalen van partnergeweld. Zij doen dat door middel van de campagne The 9 signs of abuse. Hierin staan de negen waarschuwingssignalen van een ongezonde relatie centraal. De campagne wil laten zien dat misbruik en geweld klein kunnen beginnen – met negeren, jaloezie – en vaak niet eens als zodanig worden benoemd. In de praktijk zien we echter dat wat eerst als klein wordt gezien, snel in ernst en hevigheid kan toenemen. Totdat controle, isolatie en intimidatie centraal staan in de relatie en je je afvraagt: hoe ben ik in deze situatie beland?

Als Blijf Groep staan we volledig achter de boodschap van het programma en de campagne: herken de signalen van geweld. Misbruik is geen liefde. Nooit! Daarom is het belangrijk dat mensen de signalen herkennen. En erover in gesprek gaan.

YSL Beauty College Tour

In het kader van het programma organiseert Blijf Groep de komende 2 jaar een YSL Beauty College Tour. Een tour langs universiteiten, hogescholen en MBO’s om studenten en leerlingen bewust te maken van wat partnergeweld is en hoe je het kan herkennen.

Daarnaast zal Blijf Groep de medewerkers van YSL Beauty Nederland gaan trainen in het kennen en herkennen van de signalen van partnergeweld.

Het doel is om in de jaren 2021 – 2023 minimaal 2500 jongeren te bereiken met de YSL Beauty College Tour.

Cijfers partnergeweld in Nederland

Partnergeweld is een van de meest voorkomende vormen van geweld tegen vrouwen. Het kan dan gaan om zowel fysiek, psychisch of seksueel geweld. Een paar cijfers over partnergeweld in Nederland

  • 1 of de 5 vrouwen ooit te maken gehad met fysiek geweld door de (ex-)partner
  • 11% heeft ooit te maken gehad met seksueel geweld
  • 3% van de vrouwen heeft weleens het huis vermeden omdat zij bang was voor geweld.

Bron: Violence against women van de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), 2014).

Cijfers onder jongeren

  • 1 op de 5 jongeren (16 – 24)  was het afgelopen jaar slachtoffer van huiselijk geweld
  • Bij 12% ging het om structureel geweld
  • 10% had te maken met dwingende controle
  • 5% was slachtoffer van stalking (bij vrouwen 7%)
  • 3% was slachtoffer van seksueel geweld (bij vrouwen 5%)

Bron: CBS, WODC, 2021

Ken jij de signalen van een ongezonde relatie? Kijk de video!