Blijf Groep Ik zoek informatie Inzet ervaringsdeskundigheid

Inzet ervaringsdeskundigheid

Blijf Groep beschikt over een pool van ervaringsdeskundige vrijwilligers. Zij worden ingezet als maatje voor een cliënt of bij bijeenkomsten, voorlichtingen en trainingen. Een ervaringsdeskundige kan het verhaal van huiselijk geweld een gezicht geven.

Wie zijn ervaringsdeskundige vrijwilligers?

Ervaringsdeskundige vrijwilligers zijn getraind in het delen van hun specifieke ervaringsverhaal. Het zijn vrijwilligers, een diverse groep met verschillende achtergronden. Wat zij gemeen hebben, is hun ervaring met huiselijk en/of eergerelateerd geweld en de stappen die zij hebben gezet om het geweld te stoppen.

Ervaringsdeskundigen zetten hun ervaringsverhaal in om kennis over huiselijk geweld te delen en te laten leven. Elk verhaal gaat over meer dan het geweld. Het gaat ook over de kracht om het geweld te stoppen, het herstel en de hoop van de toekomst.

Het was fijn dat Koen aanwezig was. Het maakte deelnemers bewust van hun vooroordelen en het maakte het verhaal levendig.

Wat kan je verwachten?

De ervaringsdeskundige vrijwilligers kunnen in voorlichtingen en trainingen het verhaal van huiselijk geweld een gezicht geven., Zij kunnen bij (een gedeelte van de ) bijeenkomst aansluiten en samen met jou hun rol vormgeven. Denk bijvoorbeeld aan voorlichting in scholen, trainingen voor professionals of debatbijeenkomsten in wijkcentra.

Naast deze ervaringsvrijwilligers hebben wij ook een ervaringsdeskundig specialist in huis. Zij is een (HBO) opgeleid ervaringsdeskundige en zet haar deskundigheid in in de hulpverlening. Ook kan zij meedenken over beleid rondom huiselijk geweld.

Kosten

Ervaringsdeskundige vrijwilligers zijn binnen Amsterdam kosteloos inzetbaar. Buiten Amsterdam kan je ook een ervaringsdeskundige vrijwilliger inzetten, maar dan zijn er wel kosten aan verbonden.

Meer informatie

Heb je interesse om een ervaringsdeskundige in te zetten? Neem dan contact met ons op via ed@blijfgroep.nl. Samen kijken wij welk ervaringsverhaal aansluit bij jouw vraag en welke vorm de bijdrage van de ervaringsdeskundige kan krijgen.