Blijf Groep Ik zoek informatie Trainingen en workshops over huiselijk geweld

Trainingen en workshops over huiselijk geweld

Huiselijk geweld groeit in het verborgene en neemt af als het openbaar wordt. Het is de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving, maar tegelijk een van de minst zichtbare. Daarom vinden we het belangrijk om kennis over huiselijk geweld te delen.

Blijf Groep biedt verschillende trainingen en workshops aan over huiselijk geweld. De trainingen zijn bedoeld voor collega-organisaties, maar ook voor andere organisaties uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. Daarnaast geven we voorlichting en advies

Training Signaleren en bespreekbaar maken Huiselijk geweld

Deze training is bedoeld voor professionals in zorg, welzijn of onderwijs, die mogelijk cliënten of leerlingen hebben die thuis te maken hebben met geweld.  In deze training leren zij waar zij op kunnen letten om huiselijk geweld of kindermishandeling te signaleren en hoe zij vervolgens het gesprek kunnen aangaan over hun vermoedens van huiselijk geweld.

Indien gewenst is er een verdiepende workshop, waarin bespreken van casuïstiek en het oefenen met praktijksituaties meer ruimte krijgt.

Training De Oranje Huis Methodiek

Voor organisaties die geïnteresseerd zijn in de Oranje Huis Aanpak en/of volgens die aanpak willen gaan werken, biedt Blijf Groep de training De Oranje Huis Methodiek.

De training bestaat uit 3 basistrainingen en 2 verdiepende trainingen en zijn bedoeld voor beleidsmakers en professionals die werken in de vrouwenopvang.

Training Tijd voor Toontje

Tijd voor Toontje is een steunend en stabiliserend programma voor kinderen en hun moeders in de opvang, die huiselijk geweld in het gezin hebben meegemaakt. Voor andere organisaties die ook met dit programma willen werken, biedt Blijf Groep de training Tijd voor Toontje.

De training beslaat twee dagdelen en is opgebouwd uit een aantal modules die de deelnemers voldoende kennis en vaardigheden meegeven om zelfstandig binnen de eigen organisatie te werken met Tijd voor Toontje. Deelnemers aan de training krijgen het hele Tijd voor Toontje pakket: methodiekboek, draaiboeken,training en coaching. Het Toontje methodiekboek en de prentenboeken zijn ook los verkrijgbaar. De draaiboeken zijn niet los verkrijgbaar.

Voorlichting en advies

Naast deze trainingen en workshops geeft Blijf Groep ook voorlichting en advies over huiselijk geweld en hoe je het kunt herkennen. Voor beroepskrachten, maar ook voor het algemeen publiek. Zo werken bijvoorbeeld ook mee aan informatiebijeenkomsten in buurthuizen, en aan televisieprogramma’s over huiselijk geweld. We willen laten zien dat huiselijk geweld niet iets is om je over te schamen, en dat het kan stoppen als je hulp zoekt.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze trainingen, kan je een mail sturen naar info@blijfgroep.nl of bellen met de Service organisatie van Blijf Groep, 088 234 24 00.