Open, zichtbaar en toekomstgericht

Blijf Groep Ik zoek informatie Oranje Huis Aanpak

Oranje Huis Aanpak

Blijf Groep biedt hulp volgens de Oranje Huis-aanpak. Dat wil zeggen: open, zichtbaar en toekomstgericht. Met als kerngedachte: ‘veiligheid maak je samen’. De open setting van het Oranje Huis straalt zelfvertrouwen uit: het is een tegenwicht voor de schaamte waarmee huiselijk geweld vaak gepaard gaat. Niet de opvang van slachtoffers, maar het samen doorbreken van het patroon van geweld is de kern van de aanpak.

Open, zichtbaar en toekomstgericht

Lange tijd lag in de hulpverlening bij huiselijk geweld de nadruk op opvang in plaats van op aanpak. Op wegvluchten voor, in plaats van op stoppen van geweld. Met het Oranje Huis is dat veranderd. De open setting van het Oranje Huis straalt zelfvertrouwen uit: het is een tegenwicht voor de schaamte waarmee huiselijk geweld vaak gepaard gaat.

De term oranje staat voor de stoplichtkleur oranje. Bij groen is sprake van geweld, maar is de veiligheid te herstellen met eenvoudige maatregelen. Rood staat voor extreme dreiging waarbij vrouwen en kinderen moeten vluchten en de politie wordt ingeschakeld. Bij oranje is het geweld zodanig dat er hulp nodig is om de situatie te doorbreken. Op deze hulp is het Oranje Huis toegesneden.

Kenmerken Oranje Huis Aanpak

De Oranje Huis methodiek wordt zowel in de opvang als in de ambulante hulpverlening ingezet. De Oranje Huis Aanpak kenmerkt zich door de volgende zaken.

  • Niet geheim, wel veilig. De locatie van het Oranje Huis is niet geheim, maar wel veilig. Deze open setting maakt het Oranje Huis laagdrempelig en toegankelijk. Zodat cliënten gewoon hun sociale contacten kunnen behouden.
  • Veiligheid maak je samen. De hulpverlening van Blijf Groep richt zich niet alleen op de cliënt, maar ook op de rest van het gezin, inclusief de pleger van het geweld. We leggen contact met de (ex-)partner en betrekken hem bij de hulpverlening. Dit uiteraard alleen als de veiligheid het toelaat en als de cliënt ermee instemt. Met name als er kinderen in het spel zijn, is het belangrijk om ook met de (ex-)partner goede afspraken te maken en hem hulpverlening te bieden. Zo wordt veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid.
  • Verandering op eigen kracht. In het Oranje Huis werken wij krachtgericht. Cliënten leren hun eigen krachten en mogelijkheden te vinden en de hulpbronnen in hun omgeving en in de gemeenschap aan te spreken. Zo helpen wij hen om zelf weer de regie over hun leven te krijgen, op weg naar een toekomst zonder geweld.
  • Kinderen zijn volwaardige cliënten. De hulpverlening in het Oranje Huis richt zich nadrukkelijk ook op de kinderen. We helpen hen om te gaan met wat er is gebeurd. Ook helpen we de ouders bij het ouderschap. Hierbij maken we gebruik van de landelijke methodiek Veerkracht. Naast hulpverlening is er tijdens het verblijf ook aandacht voor ontspanning en speelplezier: het kind moet gewoon weer kind kunnen zijn.
  • Eerste hulp, opvang en advies onder één dak. In het Oranje Huis zijn al onze vormen van hulpverlening beschikbaar: crisisopvang, begeleid wonen en ambulante hulpverlening (in de thuissituatie). Dit maakt het mogelijk om hulp op maat te bieden aan het hele gezin.

Waar zijn de Oranje Huizen?

Blijf Groep heeft drie Oranje Huizen: in Alkmaar, Almere en Amsterdam. Daarnaast hebben we nog locaties in Haarlem en Zaanstreek. Dit zijn geen Oranje Huizen, maar er wordt hier wel gewerkt volgens de Oranje Huis Aanpak.

Oranje Huis Onderzoek

Blijf Groep is in 2011 begonnen met de Oranje Huis Aanpak. Om te kijken of de methodiek goed werkt, heeft het Verwey-Jonker Instituut een langlopend onderzoek uitgevoerd naar de Oranje Huis-aanpak. Doel van het onderzoek was te onderzoeken wat de effecten zijn van de hulpverlening in het Oranje Huis op de veiligheid, trauma en welbevinden van cliënten.

De resultaten van het onderzoek zijn in 2021 gepubliceerd in het Onderzoeksrapport In de lift. Uit het onderzoek blijkt dat de hulpverlening in het Oranje Huis een dikke voldoende krijgt. Zowel de praktische hulp als de emotionele ondersteuning wordt door de cliënten als zeer prettig ervaren. Het speciale programma voor kinderen in de opvang wordt ook zeer gewaardeerd.

Essa Reijmers, voormalig adviseur innovatie & ontwikkeling bij de Blijf Groep: “Het was tien jaar geleden een grote stap om met zichtbare, herkenbare opvang midden in de stad te gaan werken, waar je ook nog de partners ontvangt. En toch voelen vrouwen zich hier veilig en ervaren ze rust. En kunnen ze gewoon bezoek ontvangen van familie, vriendjes van de kinderen. Systeemgericht werken is meer dan met de (ex-) partners werken, dat komt uit dit onderzoek goed naar voren. Cliënten waarderen het ook heel erg dat hun huisdieren welkom zijn. Dat kan niet overal.”

Lees hier meer over de resultaten van het onderzoek. Of download het factsheet of het onderzoeksrapport hieronder.

Bekijk hier het animatiefilmpje waarin we vertellen over het onderzoek en de resultaten.