De nieuwe toekomst in Almere

Na Amsterdam gaat Blijf Groep De nieuwe toekomst nu ook aanbieden aan cliënten in Almere. Een mooie kans voor cliënten die dat nodig hebben om de eerste stap te zetten naar economische zelfredzaamheid.

Over De Nieuwe Toekomst

Het programma De Nieuwe Toekomst helpt vrouwen die (ernstig) huiselijk geweld hebben meegemaakt om weer te werken aan hun toekomst. In het programma leren vrouwen om weer in zichzelf te geloven en ontdekken ze hun ambities en mogelijkheden voor de toekomst.

Activering en het toekomstperspectief centraal in De nieuwe toekomst. De deelnemers maken een eigen ontwikkelingsplan dat ze met ondersteuning van een vrijwillige coach uitvoeren. Het programma start met een aantal groepsbijeenkomsten. Daarna gaan de deelnemers met hun eigen coach aan de slag. Deze coach begeleidt hen bij het realiseren van de doelen die ze hebben opgesteld.

Het uiteindelijke doel is economische zelfstandigheid, maar elke stap in die richting telt!

“Ik heb geleerd om ergens voor te gaan. Je moet doelen stellen en daar in kleine stapjes naartoe gaan.”

De nieuwe toekomst nu ook in Almere

Na Amsterdam gaat Blijf Groep De nieuwe toekomst nu ook aanbieden in Almere. Fundatie Charitas heeft dit mede mogelijk gemaakt door dit de eerste drie jaar (mee) te financieren.

De Fundatie Charitas komt voort uit de Congregatie Zusters Franciscanessen van Charitas. Deze organisatie geeft het levenswerk van de zusters door met financiële ondersteuning van initiatieven die het gedachtengoed van de Congregatie onderschrijven.

Een van de doelstellingen van de Fundatie is het ondersteunen van projecten op het gebied van de zorg voor zieken, armen, eenzamen en behoeftigen in de Nederlandse samenleving en/of wereldwijd in ontwikkelingslanden. De interventie van de Nieuwe toekomst sluit hier goed op aan en is een reden om hier financiele steun aan te geven.

Deelnemers over De nieuwe toekomst

Deelnemers die eerder meededen, waren erg enthousiast. Een paar reacties

“Ik heb geleerd om ergens voor te gaan. Je moet doelen stellen en daar in kleine stapjes naartoe gaan.”

“Werk biedt mij veiligheid. Mijn werk is een plek waar ik mij een normaal mens voel, waar ik erbij hoor. Ik ben daar weg van de zorgen thuis.”

De nieuwe toekomst loont!

Dat De Nieuwe Toekomst loont voor de deelneemsters van het programma is duidelijk. Zo zetten ze stappen richting werk en verbetert hun zelfvertrouwen en mentale gezondheid. Uit een haalbaarheidsonderzoek van Social Finance NL en Atria blijkt dat De nieuwe Toekomst ook in financieel opzicht loont! Elke geïnvesteerde euro levert dit wel 1,78 euro op in maatschappelijke waarde!

Lees er meer over in het nieuwsartikel Werken met De nieuwe toekomst loont

Meer weten?

Op de site van Stichting 180 kan je meer lezen over het programma De nieuwe toekomst.