Integrale samenwerking HAB-team

Sinds 2018 werken professionals in Amsterdam van HVO-Querido, Altra en Blijf Groep intensief samen in teamverband. Cliënten van deze organisaties hebben vaak te maken met complexe problematiek en huiselijk geweld komt veel voor. Het Verwey-Jonker Instituut voerde een evaluatie uit, aan de hand van dertien casussen.

Over het HAB-team

In het ‘HAB-team’ worden hulpvragen integraal aangepakt vanuit verschillende expertises, om samen met het gezin te zorgen voor een veilig leef- en opvoedklimaat. Hierdoor moet uiteindelijk intergenerationele overdracht van problematiek, waaronder huiselijk geweld, afnemen. In november won het HAB-project al de Sigra Samenwerkingsaward.

Leren van elkaar

Professionals van het HAB-team kijken positief terug op de eerste twee jaar ‘HAB’. Zij leren van elkaar en halen veel werkplezier uit de expertises van de teamleden. De professionals zijn naaste collega’s geworden, ondanks dat zij bij verschillende organisaties werken. Zij waarderen de flexibiliteit die zij hebben vanuit het HAB-team om te doen wat nodig is, zonder aanvullende beschikking.

Als je er alleen in staat, heb je dezelfde diepgang niet.”
– HAB-professional

Prettige en heldere communicatie

Ook gezinnen zijn positief: Het meest tevreden zijn zij over de kwaliteit van de hulp die zij ontvingen en de prettige en heldere communicatie met de HAB-teamleden. Cliënten merkten dat de HAB-teamleden van andere organisaties waren, maar zagen hier vooral de voordelen van in: er was meer kennis beschikbaar en meer hulp op maat mogelijk.

Ben wel blij geweest dat ze er alle drie waren. Ze pakken allemaal een ander deel van mijn leven aan.”
– moeder

Aanbevelingen

De onderzoekers komen tot een aantal aanbevelingen. Allereerst: de HAB-werkwijze zou behouden moeten worden, omdat het bijdraagt aan laagdrempelige, meer integrale hulp aan kwetsbare gezinnen. De expertises van de verschillende partijen vullen elkaar aan, waardoor (verergering van) problematiek voorkomen wordt. Wel zou er geïnvesteerd moeten worden in de capaciteit en consistentie van de teams en moeten overdrachten en evaluaties meer gestructureerd verlopen. Tot slot misten professionals een gezamenlijk platform voor registraties, waardoor informatiedelen informeel verliep.

Download het onderzoeksrapport