Training Weerkracht voor mannen

Voorjaar 2019 start er in maart een training Weer Sterk voor mannen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld.

De training bestaat uit 8 bijeenkomstenIn deze actieve en intensieve training wordt gewerkt aan het vergroten van zelfvertrouwen, bewuster te worden van eigen grenzen en om grenzen op een duidelijke manier aan te geven, het leren stoppen van manipulatie en conflicten, het leren omgaan met woede en angst, bewustwording van eigen patronen bij (dreiging met) geweld en beter voor zichzelf opkomen. De groepsgrootte is 8-12 deelnemers en er zijn 8 bijeenkomsten.

De training bestaat uit veel lichamelijke oefeningen en werkvormen. De eerste 1,5 uur bestaat uit een psycho-fysieke training.  Het tweede deel (ongeveer 45 minuten) bestaat uit een groepsgesprek waarin de deelnemers o.l.v. een maatschappelijk werker van Blijf Groep praten over eigen patronen en ervaringen, vragen en mogelijkheden.  Sportkleding mag, maar hoeft niet. 

Door wie
De cursus wordt begeleid door:

  • Pyrrha Singerling, docent weerbaarheid Blijf Groep
  • Remco Fennema, maatschappelijk werker Blijf Groep

Wanneer

  • woensdagmiddag van 14.00 tot 16.15 uur
  • exacte data worden nog bekend gemaakt

Waar

  • WG Cursus ruimte, Ketelhuisplein 41, 1054 RD Amsterdam-West

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname

Aanmelden of meer informatie
Mail naar weersterk@blijfgroep.nl
 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112