Vrijwilligers bij Blijf Groep

Blijf Groep zet zich met hart en ziel in voor iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft en krijgt daarbij hulp van een flink aantal vrijwilligers. Die hebben een grote toegevoegde waarde: vrijwilligers helpen bij allerlei zaken waar de vaste medewerkers niet aan toe komen of waarin onze budgetten niet voorzien. Zo maken ze een wereld van verschil voor al onze cliënten. 

Behalve de extra hulp en zorg is ook het informele contact met vrijwilligers voor onze cliënten van grote waarde. Bovendien zijn enthousiaste vrijwilligers onze ambassadeurs. Ze helpen Blijf Groep en de strijd tegen huiselijk geweld meer bekendheid geven.

Taken van vrijwilligers

Op de verschillende locaties van Blijf Groep werken vrijwilligers als praktisch ondersteuner van de cliënten: ze geven advies en hulp bij alle regelzaken die cliënten nu eenmaal moeten doen bij hun rondgang langs instanties en voorzieningen. Ze helpen bij het invullen van formulieren en het doornemen van de officiële post; ze steunen bij lastige gesprekken aan de telefoon of ze gaan mee bij bezoeken aan instanties.

Andere vrijwilligers werken als kinderwerkondersteuner en helpen onze kinderwerkers bij het organiseren en begeleiden van allerlei activiteiten voor de kinderen van onze cliënten.

Ook  voor allerlei broodnodige kleine reparaties, incidentele schilderklussen of het onderhoud van de tuin op een locatie kunnen we vaak op vrijwilligers rekenen.

En dan zijn er ook nog vrijwilligers op ons bedrijfsbureau. Ze doen onderzoek, helpen nieuw beleid op te zetten, doen werk op de communicatieafdeling en assisteren bij PR en fondsenwerving.

Blijf Groep is dankbaar dat zoveel mensen zich steeds weer belangeloos inzetten voor onze cliënten en ons steunen in de strijd tegen huiselijk geweld.

Actuele vacatures

Voor het Oranje Huis in Amsterdam zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de functie van crisismaatje en ondersteuner kinderwerk. Klik op de functie voor meer informatie en hoe je je kunt aanmelden. Kijk ook op de website van de Amsterdamse Vrijwilligerscentrale (VCA); daar zetten we al onze vacatures voor Amsterdamse vrijwilligers op.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112