Blijf Groep Ik wil helpen Steun ons met een gift

Steun ons met een gift

In Nederland zijn er ieder jaar 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Help mee dit geweld te stoppen en steun Blijf Groep! Met jouw steun kunnen wij ons hulpaanbod verbeteren, nieuwe projecten opzetten en speciale activiteiten organiseren voor vrouwen, mannen en kinderen in de opvang.

Je kunt op verschillende manieren (financieel) bijdragen aan ons werk.

Donatie

Steun ons met een donatie. Hiermee help je ons de leefomgeving van vrouwen, mannen en kinderen in de opvang zo prettig mogelijk te maken en om onze hulpverlening te blijven verbeteren en vernieuwen. Wil je ons voor een langere periode ondersteunen? Dat kan via een periodieke schenking. Een periodieke schenking aan Blijf Groep is volledig fiscaal aftrekbaar.

Wil je kleding, speelgoed of andere goederen doneren?

Neem dan contact op met de locatie waaraan je wil doneren en vraag naar de teamassistent. Zij weten het beste waar op dat moment behoefte aan is op de locatie. Je vindt de adresgegevens van de locaties hier.

Blijf Groep in je testament

Je kunt Blijf Groep als begunstigde opnemen in je testament. Dit kan in de vorm van een erfstelling of een legaat. Blijf Groep valt onder het nultarief, waardoor het gehele bedrag bij Blijf Groep terecht komt. Een legaat kan ook vrij van rechten en kosten worden gemaakt. Eventuele lasten die aan het legaat zijn verbonden, komen dan voor rekening van de erfgenamen en niet voor die van de ontvanger.

Verantwoord besteed

Jouw bijdrage aan Blijf Groep wordt verantwoord besteed. Blijf Groep doet jaarlijks verslag van haar activiteiten, inkomsten en uitgaven. Blijf Groep is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan ons in veel gevallen aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dat geldt niet voor contante giften. Die zijn sinds 2021 niet meer aftrekbaar.

U mag periodieke en gewone giften aan een ANBI aftrekken. U moet wel voldoen aan de voorwaarden. Zie voor verdere voorwaarden de website van de Belastingdienst en het Anbi-formulier van Blijf Groep (zie bij links&downloads in roze balk).

Ons fiscaal nummer (RSIN) is 8087.40.179.

Blijf Groep publiceert elk jaar een jaarverslag en een jaarrekening waarin je kunt lezen welke activiteiten wij uitvoeren in het kader van onze doelstelling. Wil je weten wat onze plannen voor de komende jaren zijn? Bekijk dan ons strategieplan voor 2022- 2025. Je vindt beide documenten in de roze balk bij links & downloads.

Heb je vragen over geld nalaten aan Blijf Groep?

Neem dan contact op met onze fondsenwerver Tamara Nanlohy: t.nanlohy@blijfgroep.nl of via 06 11 666 453.