Wat te doen bij klachten?

Overal waar gewerkt wordt, kunnen dingen minder goed of fout gaan. Bent u niet tevreden over:

  • de manier waarop de medewerker met u omgaat,
  • de manier waarop beslissingen worden genomen,
  • informatie die u (niet) krijgt, of
  • als u zich op een andere manier niet fatsoenlijk behandelt voelt,

dan heeft u het recht daarover te klagen. Veel klachten kunnen worden opgelost in een gesprek. Bespreek uw onvrede daarom eerst rechtstreeks met de betrokken medewerkers of een collega. Wilt u geen gesprek aangaan? Komt u in het gesprek niet tot een oplossing? Of bent u niet tevreden met de oplossing? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. 

Hoe dien ik een klacht in?

U kunt uw klacht op de volgende manieren indienen:

In uw mail of brief zet u:

  • uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de datum,
  • uw relatie tot Blijf Groep (bijv. cliënt, partner van cliënt, particulier, professional),
  • waar de klacht over gaat
  • en de betreffende locatie/afdeling van Blijf Groep (bijv. Alkmaar, Amsterdam, Flevoland - Gooi en Vechtstreek (Almere), Haarlem, Zaanstreek, Veilig Thuis Flevoland)

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.
Cliënten die bij Blijf Groep in de opvang verblijven kunnen bij het indienen van een klacht ondersteuning vragen aan de cliëntvertrouwenspersoon.
Cliënten van Veilig Thuis Flevoland kunnen ondersteuning vragen aan de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ, zie ook www.akj.nl).

Wat doet Blijf Groep met uw klacht?

Wij nemen uw klacht zeer serieus. Daarom hanteren wij een interne klachtenprocedure.
Als u een klacht indient, neemt de klachtenfunctionaris binnen 5 werkdagen contact met u op. De klachtenfunctionaris probeert zo snel mogelijk met u tot een oplossing te komen door de klacht met u en de betrokken medewerker te bespreken, bij voorkeur in een persoonlijk gesprek.

Door het indienen van een klacht helpt u Blijf Groep om de hulpverlening te verbeteren. Blijf Groep registreert daarom alle klachten. We gaan daarbij vertrouwelijk om met de gegevens om uw privacy te beschermen.

Nog niet opgelost?

Als het niet gelukt is met u een bevredigende oplossing te vinden voor uw klacht, kunt u uw klacht indienen bij de externe klachtencommissie POA: www.klachtencommissiepoa.nl.
Uiteraard staat het u vrij om de externe klachtencommissie direct te benaderen, maar de voorkeur gaat ernaar uit om eerst samen met ons te proberen tot een oplossing te komen.
De cliëntvertrouwenspersoon kan u helpen met het opstellen van de klacht aan de POA klachtencommissie en kan u desgewenst gedurende het klachttraject bijstaan.

Lees de complete klachtenregeling.

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112