Wat te doen bij klachten?

Overal waar gewerkt wordt, kunnen dingen minder goed of fout gaan. Als u niet tevreden bent over het handelen van Blijf Groep, vragen we u om dat eerst met ons te bespreken. Vaak lost een gesprek met uw hulpverlener of met een collega-hulpverlener de onvrede op . Als dat niet zo is, of als u dat niet wilt, kunt u een klacht indienen. 

U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen over:

  • de manier waarop Blijf Groep u heeft geholpen
  • de communicatie met of vanuit Blijf Groep
  • de persoonlijke behandeling door medewerkers van Blijf Groep

Hoe dien ik een klacht in?

U kunt uw klacht op de volgende manieren indienen:

In uw mail of brief zet u:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (zodat wij u kunnen bereiken)
  • de datum
  • uw relatie tot Blijf Groep (bijv. cliënt, partner van cliënt, buurtbewoner/particulier, ketenpartner)
  • waar de klacht over gaat
  • de betreffende locatie/afdeling van Blijf Groep (bijv. Alkmaar, Amsterdam, Flevoland - Gooi en Vechtstreek, Haarlem, Zaanstreek, Veilig Thuis Flevoland)

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden. Cliënten die bij Blijf Groep in de opvang verblijven kunnen bij het indienen van een klacht ondersteuning vragen aan de cliëntvertrouwenspersoon.

Wat doet Blijf Groep met uw klacht?

Als u een klacht indient, krijgt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging .
Vervolgens proberen we zo snel mogelijk met u tot een oplossing te komen door de klacht met u en de betrokken medewerker te bespreken. Voor dit gesprek ontvangt u een uitnodiging.

Blijf Groep neemt klachten zeer serieus. Door het indienen van een klacht helpt u Blijf Groep om de hulpverlening te verbeteren. Blijf Groep registreert daarom alle klachten. We gaan daarbij vertrouwelijk om met de gegevens om uw privacy te beschermen.

Nog niet opgelost?

Als het niet gelukt is  samen een oplossing te vinden voor uw klacht, kunt u uw klacht indienen bij de externe klachtencommissie POA: www.klachtencommissiepoa.nl.
Uiteraard staat het u vrij om de klachtencommissie POA direct te benaderen. De voorkeur gaat er echter naar uit om eerst samen een oplossing te bedenken.
De cliëntvertrouwenspersoon kan u helpen met het opstellen van de klacht aan de POA klachtencommissie en kan u desgewenst gedurende het klachttraject bijstaan.

Lees de complete klachtenregeling.

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112