Wat te doen bij klachten?

Overal waar gewerkt wordt, kunnen dingen minder goed of fout gaan. Wanneer u bij Blijf Groep, als cliënt of als betrokkene, te maken krijgt met iets waarover u niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen. Blijf Groep neemt klachten zeer serieus. Door het indienen van een klacht helpt u Blijf Groep om de hulpverlening te verbeteren. 

Hieronder leest u een samenvatting van de klachtenprocedure en wat Blijf Groep met uw klacht doet.

Hoe dien ik een klacht in?

Het beste kunt u uw klacht meteen voorleggen aan uw hulpverlener of een collega-hulpverlener. Zo kunt u vaak snel en eenvoudig samen het probleem uit de wereld helpen. Als dat niet oplevert wat u wilt of als u de kwestie liever niet met uw hulpverlener bespreekt kunt u uw klacht aan ons opsturen: per mail naar klacht@blijfgroep.nl of per post aan: Blijf Groep, t.a.v. de interne klachtencommissie, Postbus 2938, 1000 CX Amsterdam.

 

Bij het indienen van uw klacht kunt u gebruik maken van het klachtenformulier. Als u liever zelf uw brief of mail opstelt, neem dan altijd de volgende gegevens op: uw naam, uw relatie tot Blijf Groep en een beschrijving van de klacht.

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Cliënten die bij ons in de opvang verblijven kunnen bij het indienen van een klacht ondersteuning vragen aan de cliëntvertrouwenspersoon.

Wat doet Blijf Groep met uw klacht?

Als u een klacht indient, proberen we zo snel mogelijk met u tot een oplossing te komen.

Daarnaast registreert Blijf Groep alle klachten en bekijkt waar en welke verbeteringen nodig zijn. We gaan daarbij voorzichtig om met de gegevens om uw privacy te beschermen. 
 

Nog niet opgelost?

Als de bemiddeling naar uw mening niet tot een oplossing heeft geleid, kunt u uw klacht indienen bij De POA klachtencommissie: www.klachtencommissiepoa.nl

Uiteraard staat het u vrij om ook direct de klachtencommissie POA te benaderen. De voorkeur gaat er echter naar uit om eerst intern te kijken of we tot een oplossing kunnen komen.
De cliëntvertrouwenspersoon kan u helpen met het opstellen van de klacht aan De POA klachtencommissie en kan u desgewenst gedurende het klachttraject bijstaan.
 

Lees de complete klachtenregeling.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112