Als het geweld cultureel bepaald is

Blijf Groep Specifieke doelgroepen Hulp bij eergerelateerd geweld

Hulp bij eergerelateerd geweld

In sommige culturen staat alles in het teken van de goede naam van de familie. Degene die die goede naam schaadt, schaadt de eer van de familie. Vooral meisjes wordt dit aangerekend. Maar ook jongens kunnen er mee te maken hebben. Bijvoorbeeld als zij een homoseksuele relatie aangaan. Blijf Groep biedt hulp als er sprake is van (dreiging van) eergerelateerd geweld. Onze inzet is altijd gericht om escalatie te voorkomen.

Wat  houdt de hulp in?

Blijf Groep heeft een speciaal Meldpunt Eergerelateerd Geweld.  De medewerkers van het Meldpunt zijn gespecialiseerd in het herkennen van signalen van eergerelateerd geweld. Zij kennen de problemen en gevoeligheden waarmee slachtoffers van eergeweld te maken kunt hebben. Ze denken met de hulpvrager mee over oplossingen. Hierbij staat voorkomen van escalatie altijd voorop. Zij houden rekening met de band die je voelt met je familie.

Concreet kunnen de  medewerkers van het Meldpunt het volgende doen:

 • Zorgen voor opvang
 • Samen met hulpvrager kijken hoe de problemen opgelost kunnen worden
 • Bemiddelen tussen hulpvrager en familie.

Dit doen we niet alleen. Het Meldpunt werkt nauw samen met o.a. de politie, opvang-instellingen, hulpverleners en cultuurdeskundigen. Zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen.

Blijf Groep biedt ook een lotgenotengroep aan. Doel van de training is het verwerken van ervaringen, doorbreken van isolement en het bevorderen van herstel. De training wordt gegeven door twee ervaren trainers en bestaat uit 10 bijeenkomsten van elk 2 uur. Lees hier meer over de lotgenotengroep Eervol.

Wie kunnen er bij het Meldpunt terecht?

Iedereen die te maken heeft bedreiging of mishandeling vanwege de familie-eer kan terecht bij het Meldpunt. Maar ook als er geen sprake is van geweld, maar de familie wel alles voor iemand beslist. Met wie je moet trouwen bijvoorbeeld.

Voorbeelden van situaties waarvoor je bij het Meldpunt terecht kunt

 • Als je weigert om tegen je zin met iemand te trouwen.
 • Als je  van je familie niet mag scheiden.
 • Als je een relatie hebt met iemand uit een andere cultuur.
 • Als je bang bent voor ontvoering door je familie.
 • Als je een homoseksuele relatie hebt.
 • Als je je om welke andere reden dan ook bedreigd voelt door je familie.
 • Als je te maken hebt met exposing, sexting of een andere vorm van seksuele intimidatie.

Voor professionals: voorlichting, advies en preventie

Naast individuele hulp geeft Blijf Groep ook advies, cursussen en trainingen aan professionals. Hulpverleners, scholen, huisartsen, instellingen voor jeugdzorg en anderen kunnen bij ons terecht voor advies over onder meer:

 • Achtergronden van eergerelateerd geweld.
 • Wat zijn signalen en hoe taxeer je risico’s?
 • Het veilig toeleiden van (potentiële) slachtoffers naar gespecialiseerde hulpverlening.
 • Huwelijksdwang.
 • Homoseksualiteit en eergerelateerd geweld.
 • Exposing en sexting.

Meer weten?

Bel Blijf Groep, 088 234 24 50. Of neem contact op via het contactformulier.