En nu ik…!

Kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt, kunnen daar veel last van hebben. Hulp is dan belangrijk. En nu ik…! helpt kinderen om ervoor te zorgen dat het geweld of de ruzie die ze thuis hebben meegemaakt, zo min mogelijk van invloed is op de rest van hun leven. Parallel aan de kindergroep is er een groep voor ouders.

Hoe ziet de training eruit?

De training bestaat uit 9 wekelijkse bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten praten kinderen over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Maar daarnaast is er ook genoeg tijd voor andere dingen: toneelspelen, tekenen, spelletjes doen, kleien, dansen en voorlezen. Zo wordt spelenderwijs gewerkt aan het verwerken van ervaringen.

Terwijl zij daar mee bezig zijn, buigen ouders zich in een andere ruimte over hoe zij hun kinderen kunnen helpen bij dit proces. Ze bespreken dezelfde thema’s als de kindergroep. Ook hebben zij het over opvoedkundige onderwerpen.

Wat is het doel van de training?

Doel van de training is kinderen te helpen hun ervaringen te verwerken, zodat zij geen last blijven houden van hun ervaringen. Ze beseffen dat zij geen schuld hebben aan het geweld dat thuis heeft plaatsgevonden en hebben handvatten om met hun emoties om te gaan. Zowel de kinderen als de ouders hebben ervaren dat zij niet de enigen zijn die huiselijk geweld hebben meegemaakt. De ouders zijn zich bewust van het feit dat huiselijk geweld invloed heeft op hun kind.

Het programma En nu ik…! is erkend als goed onderbouwd in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut.

Voor wie?

De training is bedoeld voor kinderen van 7 t/m 11 jaar oud, die thuis te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Kinderen kunnen in de opvang of thuis wonen.

Waar en wanneer?

De trainingen worden georganiseerd in Zaanstreek – Waterland en Alkmaar. De training is gratis. Er wordt twee keer per jaar een training georganiseerd. In het voorjaar en in het najaar.

Zaanstreek – Waterland

Najaar 2023

  • Er start een groep in het najaar van 2023 op 19 september.

Alkmaar

Begin 2024

  • Er start een groep eind januari/begin februari 2024. Exacte datum volgt nog.

Meer informatie

Aanmelden

Zowel ouders/verzorgers als verwijzers kunnen een kind aanmelden voor En nu ik…!