Hulpverlening aan specifieke doelgroepen

Blijf Groep Ik zoek informatie Specifieke hulpverlening

Specifieke hulpverlening

Huiselijk geweld kent vele vormen. Blijf Groep heeft specifieke kennis en hulpverleningsaanbod op verschillende thema’s op het gebied van huiselijk geweld.

Eergerelateerd geweld

Blijf Groep heeft een meldpunt eergerelateerd geweld. Hier werken specialisten op het gebied van eergerelateerd geweld en eerwraak. Zij geven ondersteuning en advies aan begeleiders van cliënten die (mogelijk) te maken hebben met geweld dat gerelateerd is aan de familie-eer. Op de pagina Hulp bij eergerelateerd geweld vind je meer informatie.

Mensenhandel

Samen met HVO Querido biedt Blijf Groep in Amsterdam, Alkmaar en Almere speciale opvangplekken voor slachtoffers van mensenhandel die kampen met complexe zorgvragen, zoals psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking. Daarnaast coördineert Blijf Groep in Flevoland de zorg rondom mensenhandel. De zorgcoördinator heeft tot taak signalen van mensenhandel in kaartte brengen en ervoor te zorgen  dat slachtoffers de juiste hulp krijgen, ook op juridisch en strafrechtelijk gebied. Bij mensenhandel vind je meer informatie.

Online veiligheid (safetyNed)

Geweld komt ook online voor. Steeds vaker zelfs. Denk bijvoorbeeld aan stalking, hacken en bedreiging via social media.  Daarom heeft Blijf Groep samen met 3 andere vrouwenopvangorganisaties safetyNed opgericht, de expert in online veiligheid. safetyNed geeft tips en tools aan slachtoffers en aan professionals hoe zij online veilig kunnen zijn. Bij online huiselijk geweld vind je meer informatie.

Mannenmishandeling

Regelmatig zijn ook mannen slachtoffer van huiselijk geweld. Mannen hebben, vaker dan vrouwen, te maken met schaamte en taboe. Bij Blijf Groep bieden we gerichte hulp aan mannelijke slachtoffers, waarbij we inzetten op zelfredzaamheid en weerbaarheid.We bieden zowel opvang, als ambulante ondersteuning (ambulant traject en weerbaarheidstraining). Bij hulp aan mannen vind je meer informatie.

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling omvat alle geweld tegen ouderen in afhankelijkheidsrelaties. Daarbij gaat het niet alleen om fysiek geweld, maar ook om psychisch geweld (iemand kleineren bijvoorbeeld) of om financieel misbruik. Soms is er ook sprake van ontspoorde mantelzorg. Dan is de mishandeling het gevolg van overbelasting van de mantelzorger.

Bij ouderenmishandeling is altijd sprake van een persoonlijke relatie en vaak wordt het geweld of de bedreiging gepleegd door iemand van wie de oudere afhankelijk is. Bijvoorbeeld een familielid of een professional zoals een verzorgende. Op de pagina Ik heb te maken met ouderenmishandeling vind je meer informatie.

LHBTIQ+

LHBTIQ+-personen lijken vaker dan gemiddeld te worden geraakt door huiselijk geweld. Wij vinden het belangrijk om ook met mensen uit deze doelgroep te werken aan veiligheid en weerbaarheid. Daarom besteden wij binnen Blijf Groep structureel aandacht aan genderdiversiteit; zijn we op de hoogte van passende hulpverlening en gaan we altijd op zoek naar een passende veilig opvangplek. Kijk op de pagina LHBTIQ+ voor meer informatie.