Begeleiding van kinderen in de opvang werkt!

Methodische begeleiding aan kinderen in de maatschappelijke- en vrouwenopvang werkt, én brengt meer op dan het kost. Dat is de uitkomst van de recent gemaakte maatschappelijke businesscase van Valente in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels.

De businesscase laat zien dat elke geïnvesteerde euro naar verwachting twee euro oplevert in de eerste vijf jaar vanaf de start van de opvang, doordat latere, zwaardere zorg wordt voorkomen.

Dat niet alleen: methodische begeleiding van kinderen in de opvang heeft grote effecten op welbevinden, veiligheid en ontwikkeling van kinderen en ouders. Bij de meeste kinderen leidt methodisch werken tot verbetering in relatie met ouder(s) en welbevinden én wordt verdere traumatisering en probleemgedrag voorkomen. Ook voor ouders heeft het positieve effecten: een betere band met het kind en meer zelfvertrouwen in het ouderschap.

Speciale programma’s voor kinderen

Jaarlijks komen naar schatting 5000 kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang. Vrijwel alle kinderen in de opvang hebben ingrijpende en potentieel traumatiserende gebeurtenissen meegemaakt. Bij Blijf Groep krijgen kinderen in de opvang (en daarbuiten) dan ook speciale begeleiding. We hebben aparte programma’s voor kinderen om hen te helpen hun ervaringen te verwerken. Een voorbeeld hiervan is het programma Tijd voor Toontje.

Voorkomen latere problemen

Goede opvang, met voldoende aandacht voor het kind en methodische begeleiding, kan een groot verschil maken in het leven van een kind. Het kan latere problemen voorkomen en draagt bij aan het doorbreken van de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld.  

Meer weten?

Bekijk hier het factsheet over de businesscase. Of download hieronder het rapport of de samenvatting.