Bestuur en Organisatie

Bestuur en Management

Hanneke Bakker is directeur-bestuurder van Blijf Groep.

Het managementteam bestaat uit:

 • Jolanda Vader: manager Primair Proces Amsterdam
 • Christel Dingerdis: manager Primair Proces Noord Holland
 • Leonie Hutten: manager Primair Proces Almere
 • Henk Staadegaard: manager ondersteunende diensten
 • Michael Kleespies: kwartiermaker Veilig Thuis Flevoland

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur, treedt op als werkgever en staat het bestuur met advies ter zijde. Het toezicht is in lijn met de Governancecode Sociaal Werk.

Er zijn momenteel vijf leden:

 • De heer T. Vissers, voorzitter
 • Mevrouw D.M. Berndsen
 • Mevrouw M.B. Keijser
 • De heer S.C.A. van der Veen
 • Mevrouw L. Ypma
 • De heer J.P. Purmer

Meerjarenplan

Onze ambities voor de periode 2019 - 2021 zijn:

1.    We versterken onze hulp aan kinderen, plegers en ouderen.
2.    Ervaringsdeskundigheid en de stem van de cliënt klinkt door in onze werkwijze.
3.    We versterken de professional (professional 2.0).
4.    We spelen een pro-actieve rol in het maatschappelijk debat over huiselijk geweld en kindermishandeling.
5.    We versterken de ketensamenwerking en gaan partnerschappen aan.

Lees hier ons hele strategieplan 2019-2021.

Jaarverslag

Lees hier het jaarverslag 2018.

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112