Bestuur en Organisatie

Bestuur en Management

Hanneke Bakker is directeur-bestuurder van Blijf Groep.

Het managementteam bestaat uit:

 • Jolanda Vader: manager Primair Proces Amsterdam en Flevoland
 • Christel Dingerdis: manager Primair Proces Noord Holland
 • Henk Staadegaard: manager ondersteunende diensten
 • Michael Kleespies: kwartiermaker Veilig Thuis Flevoland

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur, treedt op als werkgever en staat het bestuur met advies ter zijde. Het toezicht is in lijn met de Governancecode Sociaal Werk.

Er zijn momenteel vijf leden:

 • De heer T. Vissers, voorzitter
 • Mevrouw D.M. Berndsen
 • Mevrouw M.B. Keijser, lid
 • De heer P.M.R. Schuurmans
 • De heer S.C.A. van der Veen

Meerjarenplan

Onze ambities voor de periode 2017-2018 zijn:

 • Samen met cliënten stoppen wij het geweld
 • Wij werken aan duurzame veiligheid met cliënten
 • Onze inzet als expert huiselijk geweld is zichtbaar en effectief

In de strategiekaart zijn de belangrijkste succesfactoren en doelstellingen benoemd voor deze periode. De strategiekaart is tot stand gekomen met inbreng van cliënten, medewerkers, gemeenten, ketenpartners en andere experts.

Jaarverslag

Lees hier het jaarverslag 2017.

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112