Missie en visie

Waar we voor staan en gaan

Onze missie

Wij zijn er voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met betrokkenen werken we daarom aan het inschatten en in kaart brengen van de aard en ernst van het geweld, opheffen van acute onveiligheid en aan oplossingen voor een toekomst zonder geweld. Wij staan voor een duurzame aanpak van geweld en het scheppen van de juiste omstandigheden voor veiligheid en herstel.

Onze visie

 • We zetten in op duurzame veiligheid.
 • Daarvoor is het nodig geweldpatronen te doorbreken en intergenerationele overdracht te stoppen.
 • We bieden hulp op maat voor alle betrokkenen bij het geweld en zetten onze expertise in om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en bespreekbaar te maken.
 • We werken altijd samen waar dat nodig is voor onze cliënten.

Onze waarden

 • Moedig. Onze medewerkers gaan onveilige situaties niet uit de weg. Wij staan voor de cliënt en voor elkaar: professioneel, krachtig en met lef.
 • Respectvol. Wij zijn gericht op een voortdurende dialoog. Wij laten iedereen in hun waarde: cliënten, collega’s en samenwerkingspartners.
 • Flexibel. Wij zijn bereid om onze eigen aanpak te veranderen en af te stemmen op de eisen van de cliënt, subsidiegever en organisatie. Zo leveren wij maatwerk en vernieuwen wij ons.
 • Rendabel. Vanuit het bewustzijn van de eisen van cliënten en financiers zoeken wij naar diensten met een billijke prijs/kwaliteitverhouding en die onderscheidend zijn, met oog voor efficiency, marktgerichtheid en een optimaal bereik.

Wat we beloven

 • Wij beginnen direct met het bieden van hulp/ondersteuning
 • Wij zeggen ja en zoeken naar mogelijkheden
 • Wij gaan op zoek naar het verhaal achter het verhaal
 • Wij zijn 7 x 24 uur beschikbaar
 • Wij betrekken iedereen die nodig is