Blijf Groep en politie tekenen convenant gegevensverstrekking

Stel je voor: een vrouw wordt ernstig bedreigd door haar ex-partner. Mag de politie dan aan de opvanginstelling gegevens verstrekken die belangrijk zijn voor de risico-inschatting? In het convenant Gegevensverstrekking, dat op 5 december is getekend, hebben Blijf Groep en de politie-eenheden in Noord-Holland en Flevoland daarover duidelijke afspraken gemaakt.

Waarom een convenant?

Blijf Groep vraagt regelmatig de politie om het uitwisselen van informatie met betrekking tot het inschatten van veiligheidsrisico’s. Bijvoorbeeld bij het maken van een risicoscreening bij de intake, de aanvraag voor een AWARE-traject een Aware-traject, de inzet van een Tijdelijk Huisverbod of bij dreigende situaties in de opvang.

Meestal loopt dit goed, maar de politie moet elke keer opnieuw toetsen of de gegevensuitwisseling wel geoorloofd is. Hierbij wordt vaak verwezen naar Veilig Thuis, waarmee wel wettelijke afspraken zijn over gegevensuitwisseling. Echter, niet bij alle cliënten van Blijf Groep is Veilig Thuis betrokken. Rechtstreeks contact en informatie-uitwisseling met de politie blijft daarom essentieel.

Risico’s beter inschatten

Met het convenant dat nu is afgesloten is er duidelijkheid welke informatie er in welke situatie mag worden uitgewisseld. Dit geeft de hulpverleners van Blijf Groep de mogelijkheid om snel informatie uit te wisselen en zo de risico’s beter in te schatten. Omgekeerd is nu ook duidelijk welke informatie de politie bij Blijf Groep kan opvragen. Belangrijk onderdeel van het convenant zijn de procesafspraken die voor de aanvraag van een AWARE-traject zijn gemaakt. Hier is sprake van nauwe samenwerking tussen politie en Blijf Groep.

Belangrijke stap

Blijf Groep en de politie-eenheden zijn erg blij dat het convenant, na lange tijd van onderhandelen er nu ligt.

“Dit convenant stelt ons in staat om op een open en transparante manier direct essentiële informatie met elkaar te delen, wat ten goede komt aan de veiligheid van slachtoffers. Het is belangrijk dat we deze stap hebben gezet met elkaar,” aldus Sander van de Koot, portefeuillehouder Huiselijk Geweld voor de politie-eenheid Amsterdam.

Jolanda Vader van Blijf Groep: “Voor de veiligheid van onze cliënten en onze medewerkers is gegevensuitwisseling met de politie heel belangrijk! Goed dat dit nu op een verantwoorde manier mogelijk is!”

Maar het is natuurlijk vooral de cliënt die baat heeft bij dit convenant.

Ervaringsdeskundige Kim: “De samenwerking tussen Blijf Groep en de politie heeft ervoor gezorgd dat ik nu sta waar ik sta. Zij bespraken samen met mij wat ik het beste kon doen voor mijn veiligheid. Mijn wijkagent was aanwezig bij het opstellen van het veiligheidsplan. Doordat de lijnen zo kort waren kon ik zowel de wijkagent als Blijf Groep meteen op de hoogte stellen wanneer er iets aan de hand was. Dat heeft me enorm geholpen.”

Meer informatie

Meer informatie over tijdelijk huisverbod en een Aware-traject vind je op deze site.

Kijk op de site van de politie voor de dienstverlening van de politie