En nu ik...!

En nu ik…! is een programma voor kinderen van 7 t/m 11 jaar die te maken hebben gehad met huiselijk geweld.
Voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar is een aparte groep: Kan iemand mij horen?

Al spelend je ervaringen verwerken

De kinderen komen in groepen van ongeveer negen bij elkaar om te praten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Op het programma staan behalve praten ook toneelspelen, tekenen, spelletjes doen, kleien, dansen en voorlezen. Zo wordt spelenderwijs gewerkt aan het verwerken van ervaringen.

Programma voor ouders en verzorgers

Tegelijk met de bijeenkomsten van de kinderen, zijn in een andere ruimte bijeenkomsten voor de ouders en verzorgers.

Zij praten met elkaar over onderwerpen zoals:

  • De gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen;
  • Hoe je kinderen die geweld hebben meegemaakt kunt helpen;
  • Hoe je met kinderen over hun ervaringen kunt praten;
  • Welke begeleiding en ondersteuning je voor je kinderen kunt vragen.

Wat willen we met En nu ik…! bereiken?

En nu ik…! helpt kinderen om ervoor te zorgen dat het huiselijk geweld dat ze hebben meegemaakt, zo min mogelijk van invloed is op de rest van hun leven.

Het programma biedt kinderen:

  • Manieren om hun gevoelens te uiten;
  • Manieren om na te denken over geweld;
  • Meer zelfvertrouwen;
  • Positieve ervaringen;
  • Versterken van sociale steun.

"Mijn kind heeft er niets van gemerkt, de ruzies waren altijd 's avonds".
Speciaal voor verwijzers is de folder Gesprekstips voor verwijzers gemaakt.
Deze biedt handvaten om ouders te motiveren hun kinderen deel te laten nemen aan het groepsaanbod En nu ik...!

 

Waar en wanneer?

Amsterdam, najaar 2017
Totaal 9 wekelijkse bijeenkomsten kinderen - 9 ouderbijeenkomsten parallel aan de kindergroep.
Wie: Blijf Groep in samenwerking met ketenpartners uit de desbetreffende stadsdelen.

Oost:Start op woensdag 1 november van 13.00 - 15.00 uur. Locatie: buurtcentrum Oosterpark
Oud West:Start op donderdag 2 november van 16.00 - 17.30 uur. Locatie: buurtcentrum De Havelaar

 

Flevoland, 2017
Totaal 9 wekelijkse bijeenkomsten kinderen - 9 ouderbijeenkomsten parallel aan de kindergroep.

Almere en Lelystad: binnenkort zullen nieuwe data gepubliceerd worden.

Wilt u ook En nu ik...! gaan gebruiken?

Organisaties die met het programma willen gaan werken en getraind willen worden, kunnen contact opnemen via service@blijfgroep.nl. Via dit emailadres kan tevens de handleiding worden opgevraagd ( € 25,00 per exemplaar, exclusief verzendkosten).

Lees hier meer! 

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier En nu ik...!
 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112