De cyclus van geweld

Geweld in relaties is er meestal niet zomaar. Het bouwt op, langzaam maar zeker, en komt dan tot een uitbarsting. Na zo’n uitbarsting volgt vaak een periode van berouw. Dan lijkt het een tijdje goed te gaan, totdat de spanningen weer beginnen.

Deze ‘cyclus van geweld’ zie je in veel gewelddadige relaties. Meestal zijn er verschillende fases. Als je deze fases leert herkennen, kun je de cyclus van geweld proberen te doorbreken.

Fase 1: oplopende spanning

Vaak is het moeilijk om aan te geven hoe de spanningen precies ontstaan. Het kan beginnen met jaloezie. Met partners die elkaar controleren. Die in de gaten houden wat de ander doet en met wie ze omgaan. Er komen verwijten over en weer. Jullie luisteren niet meer naar elkaar. Steeds als de een met een oplossing komt, kraakt de ander die af. Wat begon als irritaties en spanning, wordt steeds meer pure boosheid.

Fase 2: aanloop naar (nieuw) geweld

Als dit zo een tijdje doorgaat, wordt het alsmaar erger. Je gunt elkaar steeds minder. Je bent de hele tijd op je hoede. Als er in het verleden al eens geweld is gebruikt, word je angstig voor wat komen gaat. De spanningen hopen zich op. Er wordt gescholden, er wordt gesmeten. Misschien gaat een van de twee wel alle conflicten uit de weg – alles om maar te voorkomen dat het weer uit de hand loopt. De ander kan zich hierdoor nóg agressiever gaan gedragen. In deze fase kan ook de jaloezie oplopen, want misschien lijkt het erop dat het met de relatie wel eens afgelopen kan zijn…

Fase 3: explosie van geweld

Veel slachtoffers van huiselijk geweld proberen koste wat kost te voorkomen dat de bom barst. Maar als het uiteindelijk toch gebeurt, is er vaak niet eens een echte aanleiding. Een lekke band kan al te veel zijn. Of een rotdag op werk, of een kind dat te laat thuis komt. Voor het gevoel van de plegers van huiselijk geweld, is het op dat moment volkomen terecht dat ze door het lint gaan. In veel relaties waarin geweld wordt gebruikt, wordt dit geweld stukje bij beetje steeds extremer.

Fase 4: wittebroodsweken

Als het geweld achter de rug is, volgt vaak berouw. Er worden excuses gemaakt, er wordt beterschap beloofd. Dat berouw is meestal oprecht. De pleger neemt het zichzelf kwalijk, voelt zich verschrikkelijk en schaamt zich. Het wordt goed gemaakt. Jullie komen emotioneel weer dichter bij elkaar. Jullie zien elkaars positieve kanten weer.

Maar in veel gewelddadige relaties, is hiermee de cyclus van geweld niet doorbroken. Als er niets verandert, lopen de spanningen na een tijdje weer op. Daarom is het bij huiselijk geweld altijd goed om contact op te nemen met de telefonische hulplijn van Blijf Groep, 088 234 24 50.

Want huiselijk geweld gaat bijna nooit vanzelf voorbij.

 

 

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112