Missie en visie

Onze missie

Wij zijn er voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met betrokkenen werken we daarom aan het inschatten en in kaart brengen van de aard en ernst van het geweld, opheffen van acute onveiligheid en aan oplossingen voor een toekomst zonder geweld. Wij staan voor een duurzame aanpak van geweld en het scheppen van de juiste omstandigheden voor veiligheid en herstel.

Bij Veilig Thuis Flevoland bieden wij advies en ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling, doen onderzoek en leiden toe naar de juiste hulpverlening. Dit doen wij voor burgers en professionals. Wij opereren binnen het wettelijk kader van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

In de Oranje Huizen en de andere (opvang)locaties bieden, coördineren en organiseren wij directe hulp op maat, thuis of in de opvang. Wij spelen actief in op veranderingen in de maatschappij, ontwikkelen en delen kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij vragen structureel aandacht van de samenleving hiervoor. Wij staan voor verbinding en samenwerking: samen zijn we sterker dan alleen. 

Onze visie

Wij zijn ervan overtuigd dat elke vorm van huiselijk geweld en kindermishandeling kan stoppen. Duurzame veiligheid kan bereikt worden door het doorbreken van geweldspatronen in afhankelijkheidsrelaties. Wij investeren in het stoppen van de intergenerationele overdracht van geweld en onveiligheid.

Wij werken krachtgericht, oplossingsgericht en systeemgericht. Hierbij gaan wij uit van het lerend vermogen van mensen: onze aanpak is intensief waar nodig, licht waar mogelijk. Wij werken samen met cliënten, ketenpartners en andere betrokkenen: vrijwillig en gemotiveerd als het kan, waar nodig met drang en dwang.

Wat wij beloven

  • Wij beginnen direct met het bieden van hulp/ondersteuning
  • Wij zeggen ja en zoeken naar mogelijkheden
  • Wij gaan op zoek naar het verhaal achter het verhaal
  • Wij zijn 7 x 24 uur beschikbaar
  • Wij betrekken iedereen die nodig is

Onze waarden

  • Moedig. Onze medewerkers gaan onveilige situaties niet uit de weg. Wij staan voor de cliënt en voor elkaar: professioneel, krachtig en met lef.
  • Respectvol. Wij zijn gericht op een voortdurende dialoog. Wij laten iedereen in hun waarde: cliënten, collega’s en samenwerkingspartners.
  • Flexibel. Wij zijn bereid om onze eigen aanpak te veranderen en af te stemmen op de eisen van de cliënt, subsidiegever en organisatie. Zo leveren wij maatwerk en vernieuwen wij ons.
  • Rendabel. Vanuit het bewustzijn van de eisen van cliënten en financiers zoeken wij naar diensten met een billijke prijs/kwaliteitverhouding en die onderscheidend zijn, met oog voor efficiency, marktgerichtheid en een optimaal bereik.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112