Opvang slachtoffers mensenhandel

In vijf Nederlandse gemeenten komen er dit jaar nog extra opvanglocaties voor slachtoffers van mensenhandel die kampen met complexe zorgvragen, zoals psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking. Blijf Groep biedt samen met HVO Querido de opvang in Amsterdam, Alkmaar en Almere.

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) creëert in totaal 36 nieuwe plekken. Naast Amsterdam, Alkmaar en Almere komen er plaatsen in Rotterdam en Zwolle. Met de extra plekken pakt het kabinet het geconstateerde tekort aan speciale opvangplekken voor deze mensen aan. In het Regeerakkoord was hiervoor al 2 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de zorgaanbieders geselecteerd.

Blijf Groep zal samen met HVO Querido de plaatsen in de Amsterdam, Alkmaar en Almere realiseren. HVO Queriodo  gaat in Amsterdam  10 crisis en 4 doorstroomplekken creeren; Blijf Groep realiseert 6 doorstroomplaatsen in de regio: 3 in Alkmaar en 3 in Almere. Blijf Groep heeft in beide plaatsen al een Oranje Huis.

In 2018 bleek uit onderzoek van het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel en de Universiteit van Tilburg dat er grote behoefte is aan opvangmogelijkheden voor slachtoffers van mensenhandel met complexe zorgvragen. Het instellen van extra opvangplekken is een maatregel uit het programma ‘Samen tegen mensenhandel’.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112