Folder: Cliëntenraad

Folder over wat de cliëntenraad doet, hoe zij werkt, wat zij al heeft bereikt en hoe cliënten zich kunnen aanmelden.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112