Wat gebeurt er na de opvang?

Nazorg

Voor vrouwen en mannen die een tijdje in de opvang hebben gewoond, is het vaak  best moeilijk om op weer eigen benen te staan en alles zelf te moeten regelen. Daarom staat Blijf Groep hen nog een tijdje bij nadat zij uit de opvang zijn vertrokken. Dit noemen we nazorg.

Wat houdt de hulp in?

Samen met je hulpverlener maak je een plan en in gesprekken krijg je steun om dat plan uit te voeren. We helpen je met praktische zaken, zoals het inrichten van je nieuwe huis en het verkennen van de omgeving. Als het nodig is, regelen we ondersteuning voor je in je nieuwe omgeving, bijvoorbeeld van het wijkteam.

Voor wie?

Cliënten die gebruik hebben gemaakt van de opvang (begeleid wonen) komen mogelijk in aanmerking.

Meer informatie

Bel met Blijf Groep voor meer informatie: 088 234 24 50. Of gebruik het contactformulier.