Bestuur en organisatie

Bestuur en management

Hanneke Bakker is directeur-bestuurder van Blijf Groep.

Het managementteam bestaat uit:

 • Leonie Hutten, regiomanager Amsterdam
 • Christel Dingerdis, regiomanager Noord Holland
 • Michael Kleespies, regiomanager Flevoland – Gooi en Vechtstreek (VTF en Oranje Huis)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur, treedt op als werkgever en staat het bestuur met advies terzijde. Het toezicht is in lijn met de Governance Code Sociaal Werk.

De Raad van Toezicht heeft de volgende leden

 • De heer J.P. Purmer, voorzitter
 • Mevrouw C.M. Theelen
 • De heer S.C.A. van der Veen
 • Mevrouw L. Ypma
 • De heer J.A. Gortworst

Meerjarenplan

Onze ambities voor de periode 2022 – 2025 zijn:

 1. Door op de ingeslagen weg: specialist in huiselijk geweld
 2. En vernieuwing: Meer contact met alle betrokkenen en nieuwe opvangplekken
 3. De krachten gebundeld voor kennis, medewerkers en samenwerking

Onze ambities staan samengevat in onderstaande ‘praatplaat’. Het gehele strategieplan kan je hiernaast downloaden.