Bestuur en organisatie

Bestuur en management

Hanneke Bakker is directeur-bestuurder van Blijf Groep.

Het managementteam bestaat uit:

 • Jolanda Vader, manager primair proces Amsterdam en Flevoland
 • Christel Dingerdis, manager primair proces Noord Holland
 • Leonie Hutten, manager primair proces Flevoland – Gooi en Vechtstreek
 • Henk Staadegaard, manager ondersteunende diensten
 • Michael Kleespies, manager Veilig Thuis Flevoland

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur, treedt op als werkgever en staat het bestuur met advies terzijde. Het toezicht is in lijn met de Governance Code Sociaal Werk.

De Raad van Toezicht heeft de volgende leden

 • De heer J.P. Purmer, voorzitter
 • Mevrouw D.M. Berndsen
 • De heer S.C.A. van der Veen
 • Mevrouw L. Ypma
 • De heer J.A. Gotworst

Meerjarenplan

Onze ambities voor de periode 2019 – 2021 zijn:

 1. We versterken onze hulp aan kinderen, plegers en ouderen.
 2. Ervaringsdeskundigheid en de stem van de cliënt klinkt door in onze werkwijze.
 3. We versterken de professional (professional 2.0).
 4. We spelen een pro-actieve rol in het maatschappelijk debat over huiselijk geweld en kindermishandeling.
 5. We versterken de ketensamenwerking en gaan partnerschappen aan.

Onze ambities staan samengevat in onderstaande ‘praatplaat’. Het gehele strategieplan kan je hiernaast downloaden.