LHBTIQ+-personen lijken vaker dan gemiddeld slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Tegelijkertijd zien hulpverlenende instanties waaronder Blijf Groep zeer weinig LHBTIQ+-slachtoffers. Uit onderzoek blijkt dat de drempel om hulp te zoeken voor LHBTIQ+-personen hoog is en dat zij in het verleden slechte ervaringen met hulpverleners hebben gehad. Blijf Groep wil daar verandering inbrengen en heeft daarom twee aandachtsfunctionarissen LHBTIQ+ aangesteld. In dit interview vertellen Nandy en Stijn meer over deze nieuwe rol.

Stijn (25) is maatschappelijk werker bij Blijf Groep. Hij begeleidt crisistrajecten, begeleid wonen en nazorg trajecten. Over zijn rol als LHBTIQ+ aandachtsfunctionaris zegt hij: “Ik vond het vervelend om te horen dat onze hulpverlening niet iedereen bereikt. Daarnaast vind ik het als homoseksueel prettig om me te kunnen inzetten voor deze groep.”

Collega maatschappelijk werker Nandy (25) werkt in het ambulante team en helpt cliënten die in een onveilige thuissituatie zitten. Samen met Stijn zet zij zich nu in voor de LHBTIQ+-groep. “Ik heb een tijdje bij Sexmatters gewerkt, een stichting over gender en seksualiteit. Daar is mijn interesse voor deze doelgroep gewekt. Ik vind het belangrijk dat de LHBTIQ+-gemeenschap een goede ondersteuning krijgt.”

Wat is het doel van deze nieuwe aanstelling?

Met de aanstelling van de functionarissen, hoopt Blijf Groep de LHBTIQ+-doelgroep in de toekomst sneller te helpen, zonder dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Er worden kennissessies samen met LHBTIQ+- georganiseerd om te ontdekken waar de behoefte van de doelgroep ligt. Daarnaast volgden de aandachtsfunctionarissen extra cursussen en nemen ze regelmatig deel aan stedelijke LHBTIQ+-casuïstiekbesprekingen. Ook zorgen de functionarissen dat de LHBTIQ+-sociale kaart up-to-date blijft. Daarnaast zijn zij lid van een interne LHBTIQ+-werkgroep.

Stijn omschrijft zijn nieuwe functie als ‘pionieren’. “Soms blijkt een plek in de opvang geen goed idee. Dat dwingt ons om creatief te zijn en out of the box te denken. Waar is deze LHBTIQ+-persoon wel op zijn of haar plek? Samen met ketenpartners kunnen we uitzoeken wat de beste en prettigste route is voor het slachtoffers in deze specifieke doelgroep.” Om dit netwerk zo sterk mogelijk te maken is er een sociale kaart. Dat is een overzicht van alle hulpverleningsorganisaties die zich richten op deze gemeenschap.

Kennis voor hulpverleners én de doelgroep bereiken

Stijn hoopt, door zijn werk als aandachtsfunctionaris, de doelgroep bewust te maken van het feit dat ze altijd hulp kunnen zoeken en krijgen. Anderzijds wil hij ervoor zorgen dat de hulpverleners meer kennis krijgen over de doelgroep. “Het geweld dat deze doelgroep ervaart is veelzijdig. Het kan tussen twee partners plaatsvinden, maar ook in een familie. Doordat het probleem zo breed is, heb je veel kennis nodig.”

Nandy vult aan: “Ik denk dat we als hulpverleners bewuster moeten worden over genderstereotype. Hoe wil je cliënt aangesproken worden bijvoorbeeld? Maar er mag ook meer aandacht komen voor de identiteit van een cliënt, zonder uit te gaan van genderstereotypes. Stereotypes plaatsen mensen in hokjes of kunnen ervoor zorgen dat cliënten het gevoel krijgen dat ze ergens niet aan voldoen. Daarnaast interpreteren we snel op basis van genderstereotypes. Dat zorgt ervoor dat de cliënt minder de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Ik denk dat het heel goed is om bewust te zijn van bepaalde opvattingen die we hebben. Het is menselijk om mensen in hokjes te plaatsen, maar het is belangrijk om niet vanuit die hokjes te handelen. Dat laat zien dat je de ander accepteert.”

Waarom vraagt de LHBTIQ+-doelgroep om een andere aanpak?

Je kunt je afvragen waarom de doelgroep een ander soort aandacht nodig heeft. Volgens Stijn is dat belangrijk omdat de behoeftes vaak anders zijn. “De doelgroep kent specifieke problematiek. Zo hebben cliënten bijvoorbeeld moeite met zelfacceptatie of geweld ervaren wegens geaardheid. Daarnaast kan een LHBTIQ+-persoon publiek geweld of afkeuring ervaren. Het is als hulpverlener belangrijk om te weten en te begrijpen welke problematiek erachter ligt. Zo kun je een persoon gerichter helpen.” Nandy vult aan: “Geweld op basis van je identiteit en seksualiteit vraagt een andere vorm van aandacht. Deze doelgroep wordt nog niet altijd geaccepteerd in de samenleving. Het is belangrijk om nu extra te strijden zodat ze de aandacht krijgen die ze verdienen.”

Met de aanstelling hopen Nandy en Stijn een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de LHBTIQ+- gemeenschap én de cijfers rondom geweld naar LHBTIQ+-personen te kunnen terugdringen. Stijn: “Ik hoop dat de doelgroep beter gehoord wordt door aandacht te besteden aan en kennis te vergaren over dit onderwerp. Dat zij hulpverlening krijgen die past bij hun situatie en dat we ons als organisatie meer voor deze doelgroep kunnen inzetten zodat we meer LHBTIQ+-personen in veiligheid kunnen brengen.” Nandy wil op haar beurt meer bewustzijn creëren bij collega’s en ketenpartners om er zo samen voor te zorgen dat deze doelgroep op de juiste plek terecht komt.

Wat betekent Lhbtiq+-?

De afkorting LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen.